#LaUdLaCasa

Docència i Treball en remot / Eines, Recursos i Suport / Actualitat COVID-19

COVID-19: Les mesures adoptades el 27 d'octubre s'aplicaran durant tot el mes de novembre

La Universitat de Lleida, d’acord amb el Govern i la resta d’universitats catalanes, mantindrà durant el mes de novembre les mesures implantades des del passat dimarts 27 d’octubre. Així, tota la docència serà virtual i, extremant les mesures de protecció, només es mantindran com a presencials les pràctiques i les avaluacions, en els termes assenyalats als comunicats del divendres 23 d’octubre.

Recordem que les mesures establertes pel Procicat es poden consultar aquí, i el resum de les principals el trobareu en aquesta infografia.

La mobilitat per motiu d’estudis i treball per dur a terme les activitats autoritzades està permesa, de manera que qui s’hagi de desplaçar a la nostra universitat ho podrà fer justificant-ho davant de les autoritats amb la declaració autoresponsable (versió en pdf) i el carnet de la UdL.

Noves disposicions amb efecte des del 27 d’octubre de 2020

L'acord adoptat pel Consell Interuniversitari de Catalunya en data 13 d'octubre de 2020 i publicat al DOGC (Núm. 8248 - 16.10.2020) estableix que "la docència teòrica presencial passa a format virtual. La resta d'activitats, extremant les mesures de protecció, es mantenen."

És prou conegut que l’evolució de la pandèmia no és la que desitjaríem. Davant d'aquesta situació, amb l'objectiu primordial de garantir la seguretat a la comunitat universitària i de contribuir a la millora de la situació sanitària, el Consell de Direcció determina:

1-. Amb caràcter general, passar les activitats docents a format virtual.

2-. Excepcionalment es podran mantenir només de manera presencial les següents activitats docents de caire pràctic:

  • Activitats pràctiques realitzades en laboratoris especialitzats i que per la seva natura no puguin ser virtualitzades. En tot cas, per tal de realitzar-les, caldrà que prèviament comptin amb el  vistiplau de la direcció del Centre i del vicerector d'Ordenació Acadèmica.
  • Pràctiques clíniques.
  • Pràctiques externes.

Les activitats d’avaluació es podran realitzar de forma presencial, d’acord als calendaris d’avaluació aprovats pels respectius centres.

Aquest canvi a modalitat on-line no suposa, en cap cas, un canvi de planificació dels grups. Així mateix, prioritàriament, la docència virtual s'ha de donar de forma síncrona per facilitar la interacció amb els estudiants.

Aquestes mesures seran temporals, entraran en vigor a partir del dimarts 27 d'octubre i es mantindran fins a nou comunicat del Consell de Direcció, atenent a l'evolució de la situació sanitària. En tot cas, davant la possibilitat que aquesta situació s'allargui, demanem al professorat que prepari tot el material necessari per tal de poder oferir la docència amb el màxim de qualitat possible. En aquest sentit, a la web de la Unitat de Suport i Assistència a la Docència el professorat pot trobar tota la informació necessària per tal d'utilitzar amb la màxima productivitat les eines de docència online que ens ofereix el nostre campus virtual.

Per tal de donar suport a l’estudiantat durant la intensificació de la docència virtual, estan actius el Formulari d’incidències en les activitats acadèmiques i la Sol·licitud d'ajuts per al préstec d’equipament informàtic i suport a la connectivitat per a l’estudiantat.

És important també seguir el Protocol de comunicació de casos COVID entre estudiants.

Volem reiterar que en cap cas les mesures acordades responen a la falta de seguretat sanitària de la universitat ni en particular de les nostres aules, sinó a la voluntat de tallar les cadenes de transmissió i les probabilitats de contagis associades a la mobilitat i la interacció, i contribuir a ajudar a les autoritats sanitàries.

Aprofitem per demanar-vos que, en activitats als recintes de la UdL, us recordeu d'utilitzar els codis QR per garantir la traçabilitat.

Pel que fa al Personal d’Administració i Serveis, la modalitat de treball no presencial contemplada en el punt 6.2.1 del Pla de Contingència de la UdL, es podrà realitzar fins a un màxim de 4 dies a la setmana. Aquesta instrucció té caràcter temporal i serà vigent a partir del 27 d’octubre de 2020 i fins a nova instrucció de Gerència.

El consell de Direcció agraeix a tota la comunitat universitària l'esforç d’adaptació amb flexibilitat als canvis que comporta la pandèmia.

28.10.2020 Pla de contingència curs 2020-21 (adaptació del Pla Sectorial d'Universitats a la UdL) aprovat pel Consell de Govern de la UdL

27.10.2020 Protocol de Comunicació i Seguiment de Casos de Contagi del personal de la UdL

26.10.2020 Protocol de Comunicació i Seguiment de Casos de Contagi de l'Estudiantat

23.10.2020 Instrucció 9/2020 de Gerència sobre mesures complementàries al Pla de Contingència de la UdL

09.09.2020 Pla de contingència curs 2020-21 (adaptació del Pla Sectorial d'Universitats a la UdL) aprovat per acord del Consell de Direcció

23.08.2020 Marc per a la planificació de la docència a la UdL, curs 2020-21

13.07.2020 Instrucció de Gerència sobre la prestació del servei en les diverses unitats de la UdL durant el període de “confinament” de la comarca del Segrià

26.06.2020 Procediment de comunicació i seguiment dels casos de contagi

25.06.2020 Instrucció de Gerència sobre la transició entre el final de l’estat d’alarma i l’etapa de represa

25.05.2020 Pla de Reincorporació Progressiva de la UdL / Preguntes Freqüents

15.05.2020 Resolució del rector per la qual es fa públic la implementació del Pla de Reincorporació Progressiva dels empleats públics de la UdL als efectes de la prestació del servei de forma presencial en les instal·lacions de la Universitat

14.05.2020 Pla de Reincorporació Progressiva dels empleats públics de la UdL

30.04.2020 ACUP / COVID19 - recull de normativa, comunicats/notícies i iniciatives

28.04.2020 Instruccions Acadèmiques per a l'Adaptació de la Docència Presencial a la Pandèmia de la COVID-19

15.04.2020 Instruccions per finalitzar el seguiment i l'avaluació de la docència del segon semestre del curs 2019-20

12.04.2020 Instrucció 4/2020 de Gerència sobre la pròrroga de l'estat d'alarma decretada pel Govern en data 9 d'abril 2020 i les noves mesures establertes

03.04.2020 Comunicat d'Acords del Consell de Direcció

03.04.2020 Comunicat del Consell de Direcció: Balanç de Situació

27.03.2020 Instrucció núm. 3/2020 de Gerència sobre l’ampliació del termini establert a la instrucció 2/2020 i sobre l’establiment de serveis del PAS durant el període del 6 al 13 d’abril, coincidint amb el període de Setmana Santa

26.03.2020 Comunicat del Consell de Direcció

26.03.2020 Comunicat del Govern, AQU Catalunya i les 12 universitats catalanes: treballem per minimitzar l’impacte del coronavirus en el curs acadèmic 2019-2020

22.03.2020 Comunicat del Consell de Direcció: Balanç de Situació

21.03.2020 Comunicat del Consell de l'Estudiantat de la UdL sobre el SARS-CoV-2

18.03.2020 Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

15.03.2020 Instrucció núm.2/2020 de Gerència sobre els serveis mínims i el tancament d’edificis de la UdL durant el període d’estat d’alarma

15.03.2020 Instrucció del Rector de la UdL davant l’Estat d’Alarma declarat a l’Estat Espanyol a conseqüència de la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2

14.03.2020 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

UdL Disc

Accés a unitats de xarxa

SAAD

Assessorament a l'Activitat Docent

UNIDisc

Disc al núvol

Fes el teu donatiu per a la lluita contra la COVID-19

Darreres notícies COVID-19