Composició

 Descarregar Pdf

Relació de membres del Consell Social de la UdL

Composició d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

President

Sr. Delfí Robinat Català

Representants de la societat catalana

Consell Executiu
Sr. Antonio Pujol González, vicepresident
Sra. Sílvia Falip Toló

Parlament de Catalunya 
Sr. Antoni Gelonch Viladegut 
Sr. Óscar Uceda Márquez

Organitzacions sindicals 
Sr. José Luis Aguilà Barranco (UGT) 
Sra. Cristina Rodríguez Vila (CCOO)

Organitzacions empresarials
Sra. Rosa Eritja Casadellà (Foment del Treball de Catalunya)
Sr. Jaume Saltó Albareda (PIMEC)

Ens  locals
Sr. Joan Gilart Escuer

Antic alumne
Sr. Josep M. Moragues Serna

Convidats permanents
Sr. Antoni Garí Montané
Sr. Manuel Raventós Raventós

 

Representants del Consell de Govern de la Universitat

Membres nats
Dr. Roberto Fernández Díaz, rector
Sr. Josep Maria Sentís Suñé, gerent
Dra. M. Teresa Areces Piñol, secretària general

Personal docent i investigador
Dra. Montserrat Casanovas Català

Estudiantat
Sr. Jordi Peña Lueza

Personal d'administració i serveis
Sr. Carles Puig-gros Guitart

Secretària del Consell Social
Sra. Conxita Villar Mir
   Darrera modificació: