PAU per a majors de 25 anys i majors de 45 anys

 Descarregar pdf

Calendari 2020

Del 4 al 13 de febrer

14 de febrer


18 de juliol (matí)


8:00 a 9:00
9:00 a 10:30
11:30 a 14:00 MG25
11:30 a 14:00 MG45

18 de juliol (tarda)

  15:00 a 15:30
  15:30 a 18:30

Pendent d'actualitzar

Pendent d'actualitzar

Pendent d'actualitzar

Pendent d'actualitzar

Pendent d'actualitzar

Matrícula de la prova

Darrer dia pagament i lliurament documentació

Fase General  (MG25 i MG45)

Comprovació de dades
Comentari de Text
Exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera)
Exàmens de llengua (catalana i castellana)

Fase Específica (sols MG25)

Comprovació de dades
Dos exàmens de les matèries de l’opció  triada

Publicació dels resultats de la prova al Portal Accés Universitat

Sol·licitud de revisió de la prova 


Publicació dels resultats de la revisió de la prova

Lliurament de certificats (sense revisió)

Lliurament de certificats (amb revisió)

 

Més informació Majors de 25 anys. Més informació Majors de 45 anys

 

Lloc de realització de les proves

Edifici Polivalent - Campus de Cappont

MG25 Aula 3.01

Segons Cognoms: consultar al vestíbul de l’edifici i a la porta de l’aula.

 

MG25 Aula 3.02

Segons Cognoms: consultar al vestíbul de l’edifici i a la porta de l’aula.

 

MG 45 Aula 3.10

Tots els matriculats.

 

 

Enllaços

Estudiar a la UdL
Matrícula i consulta de notes
Informació general sobre les proves
Informació general sobre les proves per a més grans de 25 anys
Informació general sobre les proves per a més grans de 45 anys

 

Oficina de les PAU
Campus de Cappont
Edifici Polivalent c/ Jaume II nº 71, 25001 Lleida
Tel. 973 702 763
   Darrera modificació: