Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat

 Descarregar pdf
PaquitaSantiveriMorata Paquita Santiveri Morata

Paquita Santiveri Morata
Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
voaq@udl.cat

Albert Castell
Adjunt al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat per a les Pràctiques Acadèmiques
albert.castell@udl.cat

Manuel Ibáñez Plana
Adjunt al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat per a la Planificació Docent
manel.ibanez@udl.cat

Maria Ferrández de Galí
Secretària del Vicerectorat
voaq.secretaria@udl.cat

Funcions del Vicerectorat

  • Organització global de la docència i la formació de Grau i de Màster a la Universitat de Lleida.
  • Coordinació de les activitats docents de Grau i de Màster que es desenvolupen en els diferents Centres de la UdL.
  • Impulsar els programes i accions d'Innovació i Millora de la Qualitat Docent.
  • Programació dels nous títols de Grau i de Màster.
  • Dissenyar i garantir la qualitat i viabilitat dels calendaris acadèmics.
  • Programació i planificació anual dels diferents ensenyaments de Grau i de Màster, així com de l'oferta de places.
  • Garantir la qualitat i el prestigi de les pràctiques acadèmiques.
  • Garantir el bon funcionament dels sistemes d'avaluació.
  • Impulsar la formació dual en els ensenyaments de grau i màster, així com en l’oferta del Centre de Formació Contínua.
  • Enfortir el prestigi i la qualitat de l’oferta formativa del Centre de Formació Contínua.

 

Unitats administratives:

 

Òrgans col·legiats

 

Contacte

Edifici del Rectorat
Despatx 2.47
Pl. de Victor Siurana, 1
25003 Lleida
voa.secretaria@udl.cat
+34 973 70 20 25