Vicerectorat de Personal Acadèmic

 Descarregar Pdf

Edifici del Rectorat -
Despatx 2.47
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

vpa@udl.cat
vpa.secretaria@udl.cat

+34 973 70 20 26

Carles Capdevilla Marqués, Vicerector de Personal Acadèmic de la Universitat de Lleida (UdL)
 

Dr. Carles Capdevila Marqués
Vicerector de Personal Acadèmic
vpa@udl.cat

Dra. Maria Farré Perdiguer
Adjunta al Vicerectorat
mariona.farre@econap.udl.cat

Dr. Joaquín Reverter Masià
Adjunt al Vicerectorat
reverter@didesp.udl.cat

Sra. Cristina Airós Farran
Secretària del Vicerectorat
vpa.secretaria@udl.cat

   Darrera modificació: