Càtedres UdL Universitat-Empresa

Càtedra ASISA de Salut, Educació i Qualitat de Vida

 Descarregar pdf

Càtedra d'Innovació Social de la UdL
La Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” (UdL-ASISA) integrada al grup de recerca consolidat GESEC (Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura) planteja una recerca interdisciplinar que vertebra els àmbits socials de l’educació i de la salut, a través de diversos eixos transversals: la interculturalitat, la qualitat de vida, les relacions intergeneracionals i la perspectiva del gènere. L’activitat científica es vertebra en relació amb la recerca bàsica i aplicada, així com la seva difusió i transferència de coneixements, tenint en compte una participació molt activa i/o lideratge en accions formatives de màsters i doctorats vinculats a les línies de recerca del grup (Doctorats: Educació, Societat i Qualitat de Vida; Salut; Màsters Universitaris: Recerca Educativa, Recerca en Salut, Ciències de la Infermeria, Migracions, etc.). El nostre objectiu és desenvolupar aquesta línia d’internacionalització i transferència a la societat.

Les dues grans línies de recerca, que s’imbriquen entre sí, són:
 
  • "Salut i Qualitat de Vida": immigració, interculturalitat, cuidadors/es, gènere, professionals de la salut, mediació i resolució de conflictes, sociologia de l’oci i de l’esport, envelliment actiu i educació, etc.
  • "Societat i Educació": sociologia de l’educació intercultural, escola rural, gènere –socialització preventiva de la violència de gènere-, conflicte (negociació i mediació), comunitats d’aprenentatge, socialització, sociabilitat, valors, gent gran, construcció de la identitat (transformació, construcció, narrativitat i recreació socials dels subjectes i els col·lectius), processos de construcció culturals, participació, ciutadania i desenvolupament comunitari, etc.

Aquestes dues grans línies s’interrelacionen bàsicament (no únicament) a través d’uns eixos transversals en la recerca i en la transferència de coneixement:
  • "Relacions interculturals"
  • "Relacions intergeneracionals"
  • “Perspectiva de gènere”
  • “Conflictologia” (mediació i resolució de conflictes)
  • "Nova ruralitat"
  • A més d’una atenció destacada, també transversal, de la Formació Contínua: com a docència i recerca en relació amb els temes mencionats i altres qüestions relacionades amb la cultura de la empresa (stakeholders, responsabilitat social corporativa, tercer sector, gestió alternativa de conflictes i negociació, etc.).

DIRECTOR: Fidel Molina Luque
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Despatx 3.10

molina@geosoc.udl.cat 

WEB: http://www.gesec.udl.cat
   Darrera modificació: