Càtedres UdL Universitat-Empresa


Les Càtedres Universitat-Empresa són instruments per a formalitzar i fer públics acords durables de Col·laboració d’ampli abast, en un o diversos dominis de coneixement, entre la Universitat i les empreses o Institucions. Són instrument ideals per:

- Establir línies de treball conjuntes.
- Assessorament en innovació, desenvolupament i formació.
- Acollir projectes compartits
- Coordinar grups d’investigadors per desenvolupar projectes multidisciplinaris i integradors
- Organitzar seminaris, conferències, jornades i cursos específics, que no formin part de la docència reglada de la Universitat.
- Ajudar a l’empresa o institució a cercar professionals i tecnologies adients a les seves necessitats.