Centres de Recerca

 Descarregar pdf
El centres de recerca són unitats estructurals que coordinen l'activitat de diferents grups d'un àmbit concret. Actualment, la UdL disposa de diversos centres propis i participa en tres centres de la xarxa CERCA de la Generalitat de Catalunya.

Centres participats

Els centres de la xarxa CERCA tenen un funcionament autònom sota la supervisió del seu patronat. Les línies de recerca de cada centre les decideix la seva direcció, i són aprovades pel patronat. Aquests centres tenen personal adscrit de la UdL mitjançant conevnis particulars entre la UdL i el centre corresponent.

Centres propis

La UdL disposa de centres propis on diferents grups de recerca defineixen objectius conjunts en un determinat àmbit.

Càtedres Universitat-Empresa

Les Càtedres Universitat-Empresa són instruments per a formalitzar i fer públics acords durables de Col·laboració d’ampli abast, en un o diversos dominis de coneixement, entre la Universitat i les empreses o Institucions. El Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa coordina les diferents càtedres i vetlla per l'acompliment dels seus objectius.

Altres estructures de recerca a Lleida

Altres institucions, com ara l'IRTA, el PCiTAL, etc., tenen estructures de recerca que complementen la xarxa de recerca de la UdL.
   Darrera modificació: