Grups de recerca UdL

 Descarregar pdf

La UdL té un total de 111 grups de recerca. El volum investigador generat per aquests grups s'integra en 18 grups A1 (grups reconeguts i finançats per la Generalitat), 44 grups A2 (grups reconeguts i sense finançament de la Generalitat), 44 grups A3 (PDI de la UdL que pertany a grups de recerca SGR2014 externs a la UdL), 3 grups B (grups consolidats UdL) i 2 grups C (grups emergents UdL).  Podeu accedir a cada modalitat de grup per consultar els grups existents, els seus membres i els seus àmbits de treball:

 

  Grups reconeguts per
la Generalitat
     
Grups consolidats
de la UdL
 
Grups emergents
de la UdL
 
   Darrera modificació: