Horizon Europe (2021-2027)

 Descarregar pdf

HORIZON EUROPA és el nou programa marc per la recerca i la innovació pel període 2021-2027 i s'estructura en tres grans blocs:

PILAR 1 - Ciència d'excel·lència
L’objectiu és reforçar i ampliar l'excel·lència de la base científica de la UE.

     

PILAR 2 - Clústers. Desafiaments mundials i competitivitat industrial europea
Impulsar les tecnologies i solucions clau per sustentar polítiques de la UE i els objectius de desenvolupament sostenible.

     

PILAR 3 - Europa Innovadora

Estimular les innovacions d'avantguarda i creadores de mercats i els ecosistemes que propicien la innovació.

     

 

Missions a Horizon Europe

Horizon Europe incorporarà missions de recerca i innovació per augmentar l’eficàcia del finançament perseguint objectius clarament definits. S'han identificat 5 àrees de missió:

     

 

   Darrera modificació: