Descarregar Pdf
IMPORT APROXIMAT

 

Per calcular l'import de la matrícula s'ha de tenir en compte:

 

  • El coeficient en el que està inclòs l'ensenyament que curseu, que dóna com a resultat el preu del crèdit que correspon aplicar.
  • El nombre de crèdits a matricular en primera, segona, tercera i quarta vegada.
  • Les taxes i les assegurances.

 

Consulteu les situacions personals que permeten gaudir de bonificacions o de gratuïtat sobre els preus oficials de la matrícula, i els recàrrecs per matricular-se per segona i successives vegades d'un mateix crèdit.

  

COEFICIENT A

Preu del crèdit

Crèdits

matriculats

Taxes administratives

Total matrícula

1ª vegada     25,27€

2ª vegada     31,21€

3ª vegada     67,63€

4ª vegada     93,64€

60

 

 

 

Gestió d'expedient              69,80€

Suport a l'aprenentatge      70,00€

Escolar obligatòria              1,12€

1.657,12 €

 

 

 

COEFICIENT B

Preu del crèdit

Crèdits

matriculats

Taxes administratives

Total matrícula

1ª vegada     35,77€

2ª vegada     44,18€

3ª vegada     95,72€

4ª vegada   132,54€

60

 

 

 

Gestió d'expedient              69,80€

Suport a l'aprenentatge      70,00€

Escolar obligatòria               1,12€

2.287,12 €

 

 

 

 

COEFICIENT C

Preu del crèdit

Crèdits

matriculats

Taxes administratives

Total matrícula

1ª vegada     39,53€

2ª vegada     48,82€

3ª vegada   105,78€

4ª vegada   146,46€

60

 

 

 

Gestió d'expedient              69,80€

Suport a l'aprenentatge      70,00€

Escolar obligatòria               1,12€

2.512,72 €

 

 

 

 


Recàrrec per segones i successives matrícules:

 

D'acord amb el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, quan un estudiant es matricula per segona i successives vegades d'una mateixa assignatura, el preu del crèdit serà el resultant d’aplicar aquests coeficients al preu del crèdit base sobre el qual es va aplicar aquest recàrrec el curs anterior:

 

Assignatura repetida

Coeficient multiplicador

Segona vegada

1,2

Tercera vegada

2,6

Quarta i successives vegades

3,6


Recàrrec per segons i successius títols universitaris:

El decret, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, estableix en l'article 8 que s'ha d'aplicar un coeficient d'1,4 als preus per crèdit als i les estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per a obtenir-lo, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat; també cal aplicar aquest coeficient als i les estudiants que tinguin un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau.
Aquest recàrrec només s'aplicarà a les persones que hagin obtingut els seus títols previs en centres coberts pel sistema públic de finançament.

    Amunt


Titulacions de la Universitat de Lleida segons el coeficient d’estructura docent:  

 

COEFICIENT A

COEFICIENT B

COEFICIENT C

Administració i Direcció d’Empreses

Dret

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Social

Estudis Anglesos

Estudis Catalans i Occitans

Estudis Hispànics: Llengua i Literatura

Filologia Catalana i Occitana

Filologia Hispànica

Geografia

Geografia i Ordenació del Territori

Història

Història de l’Art

Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic

Relacions Laborals i Recursos Humans (*)

Treball Social

Turisme

Turisme i Oci (*)

Doble titulació: Administració i Direcció d'Empreses i Turisme (ADETUR)

Doble titulació:  Dret   i   Administració i Direcció d’Empreses

Doble titulació: Filologia Hispànica i Llengües Aplicades i Traducció

Doble titulació: Estudis Anglesos i Llengües Aplicades i Traducció

Doble titulació: Filologia Catalana i Estudis Occitans i Llengües Aplicades i Traducció

Doble titulació: Filologia Hispànica i Llengües Aplicades i Traducció Doble titulació: Estudis Anglesos i Llengües Aplicades i Traducció

Doble titulació: Filologia Catalana i Estudis Occitans i Llengües Aplicades i Traducció

Doble titulació:  Educació Infantil   i   Educació Primària

Doble titulació:  Enginyeria Informàtica   i   Administració i Direcció d’Empreses

 

Arquitectura Tècnica

Arquitectura Tècnica i Edificació

Biotecnologia

Ciència i Salut Animal

Ciència i Tecnologia d’Aliments

Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Disseny Digital i tecnologies Creatives

Nutrició Humana i Dietètica

Periodisme i Comunicació Audiovisuals

Psicologia

Tècniques d'Integració Digital i de Computació

 

Doble titulació: Educació Primària   i  Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 

Ciències Biomèdiques

Ciències de l'Activitat Física i de l’Esport

Enginyeria Agrària i Alimentària

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Enginyeria Forestal

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Mecànica

Enginyeria Química

Fisioteràpia

Infermeria

Medicina

 

Doble titulació: Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport   i   Fisioteràpia

Doble titulació: Infermeria   i   Fisioteràpia

Doble titulació: Nutrició Humana i Dietètica   i  Fisioteràpia

Doble titulació: Veterinària   i   Ciència i Producció Animal

Doble titulació: Enginyeria Forestal   i   Conservació de la Natural

 

 

(*) Consulteu el preu de la matrícula en el centre corresponent.

 Amunt

  

   Darrera modificació: