Descarregar pdf
IMPORT APROXIMAT DE MATRÍCULA A MÀSTERS  
PREUS DEL CURS 2021-22

 

Per calcular l'import de la matrícula del màster s'ha de tenir en compte:

 

  • El nombre de crèdits a matricular en primera, segona, tercera i quarta vegada.
  • Les taxes i les assegurances.

 

Consulteu les situacions personals que permeten gaudir de bonificacions o de gratuïtat sobre els preus oficials de la matrícula, i les matrícules successives d'un mateix crèdit.

  

MÀSTERS OFICIALS

Preu del crèdit

Crèdits matriculats

Taxes administratives

Total matrícula

1ª vegada       27,67€

60

 

 

 

Gestió d'expedient              69,80€

Suport a l'aprenentatge      71,40€

Assegurança obligatòria      1,12€

1.802,52 €

 

 

 

TITULATS D’ESTUDIS DE GRAU DE 180 CRÈDITS

Els estudiants que ens els darrers cinc cursos hagin obtingut alguna de les titulacions de grau de 180 crèdits, incloses e l’annex 5 del decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la UOC, han d’abonar, per als primers 60 crèdits matriculats per primera vegada, l’import equivalent al preu establert en el mateix decret per al grau en què s’han titulat.

A petició dels estudiants, l’AGAUR emetrà una “acreditació” que informarà sobre la possibilitat o no de gaudir del “dret”, del nombre de crèdits màxim del màster que poden ser objecte de preu de grau, i del preu públic a aplicar.

Enllaç per a sol·licitar l’acreditació (pendent d’activació).


Matrícules successives d'una mateixa assignatura:

D'acord amb el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, quan un estudiant es matricula per segona i successives vegades d'una mateixa assignatura, el preu del crèdit serà el següent:

2a. Matrícula 3a. Matrícula 4a. Matrícula
34,17€ 74,05 € 102,52 €

     Amunt


Recàrrec per segons i successius títols universitaris:

El decret, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, estableix en l'article 8 que s'ha d'aplicar un coeficient d'1,4 als preus per crèdit als i les estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per a obtenir-lo, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat.
Aquest recàrrec només s'aplicarà a les persones que hagin obtingut els seus títols previs en centres coberts pel sistema públic de finançament.

    Amunt


Màsters de la Universitat de Lleida:  

 

HABILITEN PROFESSIONALMENT

 RESTA DE MÀSTERS

Advocacia

Enginyeria Agronòmica

Enginyeria de Forests

Enginyeria Industrial

Enginyeria Informàtica [amb recomanacions acordades pel ministeri]

Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'idiomes

Psicologia General Sanitària 

Psicopedagogia (especialitat en Orientació Psicopedagògica a Secundària)

Doble titulació: Advocacia i Sistema de Justícia Penal (només en el referent al d'Advocacia)

Doble titulació: Advocacia i Gestió Administrativa (només en el referent al d'Advocacia)

Doble titulació: Psicologia General Sanitària i Neuropsicologia (només en el referent a Psicologia General Sanitària)

Sanitat i Producció Porcina

Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària

Protecció Integrada de Cultius

Erasmus Mundus en Modelització Espacial i Ecològica en la Ciència forestal Europea

Erasmus Mundus en Gestió Forestal i de Recutsos Naturals al Mediterrani (MEDFOR)

Fructicultura


Identitat Europea Medieval

Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants

Llengües Aplicades

Gestió d'Àrees de Muntanya


Investigació Biomèdica


Sistema de Justícia Penal

Gestió Administrativa

Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat

Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Màrqueting de Mitjans Socials

Mercat Digital: Estratègies Jurídiques i Econòmiques


Psicopedagogia

Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Gestió i Avaluació de la Intervenció per a Transformació Social

Neuropsicologia

Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària


Enginyeria del Cuir


Educació per a la Salut

Investigació, Innovació i Transferència en Salut

Direcció i Gestió Laboral *


Gestió Esportiva

Direcció Esportiva

Dret esportiu

Dret Esportiu Internacional


Gestió Internacional del Turisme *

Gestió Turística Sostenible de Recursos i Destins *


Comunicació Política Avançada *

(*) Consulteu el preu de la matrícula en el centre corresponent.

 Amunt

  

   Darrera modificació: