Models de sol·licituds

MODELS DE SOL·LICITUDS DE GRAUS

Sol·licituds electròniques

Sol·licitud de PERMANÈNCIA - Formulari electrònic  (amb usuari i contrasenya de la UdL)

Sol·licitud de CERTIFICACIÓ ACADÈMICA - Formulari electrònic  (amb usuari i contrasenya de la UdL)

Sol·licitud del TÍTOL - Formulari electrònic  (amb usuari i contrasenya de la UdL)

Sol·licitud GENÈRICA - Formulari electrònic  (necessiteu un DNI electrònic amb certificat digital actiu)

MODELS DE SOL·LICITUDS DE MÀSTERS

Sol·licituds electròniques

Sol·licitud de PERMANÈNCIA - Formulari electrònic  (amb usuari i contrasenya de la UdL)

Sol·licitud de CERTIFICACIÓ ACADÈMICA - Formulari electrònic  (amb usuari i contrasenya de la UdL)

Sol·licitud del TÍTOL - Formulari electrònic  (amb usuari i contrasenya de la UdL)

Sol·licitud GENÈRICA - Formulari electrònic  (necessiteu un DNI electrònic amb certificat digital actiu)

   Darrera modificació: