Gestió d'Ajuts, Dades de Recerca i PDA

Universitat de Lleida

 

Què fem:

 

A la Unitat de Gestió d'Ajuts tramitem els ajuts interns que es concedeixen i es gestionen des dels Vicerectorats de la UdL i ajuts de suport a la recerca convocats per altres organismes públics. Elaborem les convocatòries d'ajuts interns, recollim les sol·licituds, notifiquem les resolucions, demanem el cofinançament de les activitats i fem el seguiment del compliment de l'ajut atorgat.

Pel que fa a la Gestió de dades GREC i PDA, organitzem i actualitzem les dades de recerca de la UdL en l'aplicació Grec.

 

Qui som:

 

Fermina Salillas Guallarte
Gestora d'ajuts
correu e-mail: gestioajuts@rectorat.udl.cat
Tf. 973 702075

 

Lourdes Melero
correu e-mail: gestioajuts@rectorat.udl.cat
Tf. 973 70 31 78

Xus Sanz Blasi
correu e-mail: grec@udl.cat
Tf. 973 70 21 18

Núria Borrell Ruiz
correu e-mail: grec@udl.cat
Tf. 973 70 31 78

Núria Costa Castelló

correu e-mail: grec@udl.cat
Tf. 973 70 21 18

   Darrera modificació: