Assessoria Jurídica

 Descarregar Pdf

L'Assessoria Jurídica és una unitat administrativa dependent de la Secretaria General que té com a funcions l'assessorament i el suport jurídic a les diverses unitats de gestió i els òrgans de govern i representació de la Universitat.

 

Frederic Solà Eras
Assessor jurídic

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

frederic.sola@udl.cat
973 70 21 20

Óscar Martínez Pelegrí
Tècnic de l'Assessoria Jurídica

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

oscar.martinez@udl.cat
973 70 21 97

 

Oscar Gracia Peiró
Personal d'Administració i Serveis

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

oscar.gracia@udl.cat
973 70 21 35

   Darrera modificació: