m  Borsa dvb'ntercanvi Lingüístic / Language Exchange PBorsa d'Intercanvi Lingüístic / Language Exchange Programrogr

BORSA D'INTERCANVI LINGÜÍSTIC / LANGUAGE EXCHANGE PROGRAMME


L'Institut de Llengúes ha creat la Borsa d'Intercanvi Lingüístic perquè tothom que vulgui pugui practicar les llengües que més li interessin alhora que ofereix conversa en les llengües que domina.

 

Si vols apuntar-t'hi només cal que omplis el formulari que hi ha més avall.

Des de l'Institut de Llengües us posarem en contacte amb una persona que ofereixi la llengua que voleu practicar, és a dir, formarem una parellla lingüística. A partir d'aquí ja podreu iniciar l'intercanvi segons les condicions (horaris, lloc, freqüència de les trobades...) que decidiu tots dos.

A més, si us interessa, podreu formar part de grups de conversa en diferents llengües tenint el compte el nivell de cadascú.

 

The Language Institute has created a Language Exchange Programme so that everybody who wishes to practise the foreign languages s/he finds more interesting can do so, while s/he offers conversation in the languages that s/he is proficient in.

 

Those students who wish to participate in it only need to fill in the form below.

The Language Institute will form linguistic couples by putting each participant interested in practising a language in touch with another student who offers conversation in that language. From then onwards, both members can agree on the most suitable conditions for meetings - timetable, place, frequency of meetings, etc.

 

 

Besides, those students interested can be part of conversation groups in different languages that adapt to each student’s level.

 

MATERIAL DE SUPORT PER A L'INTERCANVI LINGÜÍSTIC

Guia de suport a l'intercanvi lingüístic

Guía de apoyo para el intercambio lingüístico

Language exchange support guideAPUNTEU-VOS A LA BORSA D'INTERCANVI LINGÜÍSTIC /

SIGN UP FOR LANGUAGE EXCHANGE PROGRAMME


ATENCIÓ: Donada la gran quantitat d'inscripcions a la Borsa sol·licitant conversa en ANGLÈS, prioritzarem l'establiment de parelles en aquesta llengua a la comunitat universitària.


 

Nom i cognom(s) / Name and surname(s)
*
Adreça de electrònica / Email
*
Adreça de correu postal / Address
*
Telèfon de contacte / Telephone number
*

Voldria conversar en... / I would like to speak...
*

Ofereixo conversa en... / I offer conversation in...
*

Indiqueu quin/s nivell/s teniu de la/les llengua/llengües que voleu practicar / Level(s) that you have of the language(s) you'd like to practise
*

Indiqueu quin/s nivell/s teniu de la/les llengua/llengües que oferiu / Level(s) that you have of the language(s) you offer
*

Indiqueu si sou estudiant, treballador de la UdL (i de quin centre) o extern a la UdL / Please indicate if you are a student, employee at the UdL (and from which centre) or external to the UdL
*


* Tots els camps són obligatoris / All fields are mandatory

 

                       

 

   Darrera modificació: