MOU-TE. CURS D'AUTOGESTIÓ DE LA INTERCULTURALITAT I EL MULTILINGÜISME

DESTINATARIS

Especialment recomanat per als estudiants de mobilitat sortint. Obert també a la resta d’estudiants universitaris.

OBJECTIUS I CONTINGUTS

Mou-te! pretén ajudar els nostres estudiants de mobilitat sortint i altres, interessats a prendre consciència de la importància dels valors de la interculturalitat i el plurilingüisme.

Programa: 1. Activitat inicial 2. Bloc Llengua 3. Bloc Cultura

Bloc Llengua: Test d'obertura lingüística. Itinerari de consciència lingüística. Passaport Europeu de Llengües. Decàleg "Sigues lingüísticament sostenible. L'acreditació d'idiomes per estudiar a l'estranger. Activitat final.

Bloc Cultura: Test d'obertura intercultural. Itinerari de consciència intercultural. Per no ficar-se de peus a la galleda. Un món divers. Testimoniatges. Activitat final     

METODOLOGIA

Curs virtual amb dos sessions presencials, una al començament del curs i l'altra a meitat del curs.

AVALUACIÓ

Aquesta formació és bàsicament virtual, tot i que hi haurà 2 sessions presencials, i preveu una dedicació de l'estudiant de 25 hores, distribuïdes en una activitat inicial, un bloc de llengua (10 h) i un bloc de cultura (14 h). El recurs combina la lectura de textos i el visionat de vídeos amb la realització d'activitats autocorrectives sobre els continguts tractats. A més, cada bloc conté una activitat final, amb la qual s'avalua l'aprenentatge.

S'avaluarà els coneixements adquirits a partir de les activitats finals de cada bloc.

CRÈDITS DE MATÈRIA TRANSVERSAL

1 crèdit (25 hores)

PREU

Preu: 39,53 €

Preu estudiant de mobilitat sortint: 20 € (subvencionat per l’ORI)

DURADA DEL CURS

Del 4 de maig al 22 de juny de 2018

SESSIONS  PRESENCIALS

Divendres, 4 de maig i 1 de juny

Hora: 10 h

Lloc: per determinar

PLACES DEL CURS

Mínim: 15 persones

Màxim: 30 persones

MATRICULACIÓ

Del 9 al 27 d'abril de 2018, presencialment a la Secretaria de l’Institut de Llengües.

Horari de secretaria: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h

i el dimarts, de 15.30 a 17.30 h

S’atorgaran les places per estricte ordre d’inscripció.