Acreditació de tercera llengua en els graus

 Descarregar Pdf


Ets estudiant de primer de grau?

Saps que has d'acreditar un nivell B2 d'una tercera llengua per obtenir el títol?

Si ets un estudiant que has iniciat els estudis universitaris de grau el curs 2014-15 i provens de batxillerat (amb PAU) o de cicles formatius de grau superior has d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una de les llengües estrangeres del sistema educatiu català, amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el que estableix la Llei 2/2014. Pots fer l'acreditació d'aquest nivell superant una prova comuna a tot el sistema universitari de Catalunya o amb els certificats de coneixements d'idiomes reconeguts.
 

Quines llengües pots acreditar?

Pots acreditar el nivell B2 d'alemany, anglès, francès o italià, les llengües establertes en les proves per a l'accés a la universitat.
 

 

Com has d'acreditar el nivell B2?

Pots acreditar el nivell requerit superant una prova comuna a tot el sistema universitari de Catalunya (exàmens CLUC) o presentant un certificat acreditatiu reconegut com a equivalent. Llista de certificats reconeguts VERSIÓ ACTUALITZADA!Quan has d'acreditar el nivell B2?

L'acreditació d'aquest nivell de coneixement de llengua és un requisit per a l'obtenció del títol del grau. Si tens un certificat acreditatiu de nivell B2 o superior (llista de certificats reconeguts VERSIÓ ACTUALITZADA!), ja el pots fer arribar a la secretaria del teu centre (original i fotocòpia). Un cop validat el certificat, no hauràs de fer cap altre tràmit.
 

Saps com pots obtenir el nivell B2 a la UdL?

La Universitat de Lleida, a través de l'Escola d'Idiomes, t'ofereix cursos d'idiomes de diferents nivells i organitza proves per lliure perquè puguis assolir el nivell requerit.

 


Saps que podràs optar a ajudes econòmiques?

Amb l'objectiu d'ajudar-vos a assolir aquest nivell requerit, la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha creat el Programa 2014-15 de diagnòstic, promoció i incentivació de terceres llengües per tal que, els estudiants de grau pugueu optar a ajuts per obtenir el certificat de nivell B2 a través dels exàmens CLUC, les proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes o per l'obtenció de certificats de l'EOI i per fer cursos d'alemany, anglès, francès o italià.
 
Curs 2016-17
 
 
 
Curs 2014-15
Convocatòria d'ajuts per als estudiants que inicien per primera vegada els estudis universitaris de grau el curs 2014-2015, en una universitat catalana per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües

RESOLUCIÓ ECO/737/2015, de 10 d'abril, per la qual es modifiquen uns terminis en el marc de la  convocatòria d'ajuts per als estudiants que inicien per primera vegada els estudis universitaris de grau el  curs 2014-2015, en una universitat catalana, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres  llengües.

Curs 2015-16
RESOLUCIÓ ECO/2482/2015, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts per als estudiants que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, en una universitat catalana, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües.

 

Trobaràs tota la informació de les convocatòries d'ajuts a la web del programa Parla3 de la Generalitat.

Si no ets estudiant de primer de grau al curs 2014/15...

Saps que has d'acreditar un nivell B1 d'una tercera llengua per obtenir el títol?

Els estudiants que vau iniciar els estudis universitaris de grau abans del curs 2014/15 haureu d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una de les llengües estrangeres del sistema educatiu català, amb un nivell equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el que estableix la Normativa d'acreditació de la tercera llengua en els estudis de grau a la UdL.

 

Quines llengües pots acreditar?

Pots acreditar el nivell B1 d'alemany, anglès, francès o italià, les llengües establertes en les proves per a l'accés a la universitat.
 

 

Com has d'acreditar el nivell B1?

Pots acreditar el nivell requerit mitjançant algun dels supòsits previstos en l'article 5 de la Normativa
 

Quan has d'acreditar el nivell B1?

L'acreditació d'aquest nivell de coneixement de llengua és un requisit per a l'obtenció del títol del grau. Si tens un certificat acreditatiu de nivell B1 o superior (d'acord amb els certificats reconeguts a la Normativa), l'has de fer arribar a la secretaria del teu centre (original i fotocòpia). Un cop validat el certificat, no hauràs de fer cap altre tràmit.
 

Saps com pots obtenir el nivell B1 a la UdL?

La Universitat de Lleida, a través de l'Escola d'Idiomes, t'ofereix cursos d'idiomes de diferents nivells i organitza proves per lliure perquè puguis assolir el nivell requerit.

 

   Darrera modificació: