Acreditació de tercera llengua en els graus

 Descarregar Pdf

Versión en español


Has començat estudis de grau el curs 2014-15 o cursos posteriors?

Saps que has d'acreditar un nivell d'una tercera llengua per obtenir el títol?

D'acord amb el que estableix la Llei 2/2014, els estudiants que han iniciat els estudis universitaris de grau el curs 2014-15 i provenen de batxillerat (amb PAU) o de cicles formatius de grau superior han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una de les llengües estrangeres del sistema educatiu català (alemany, anglès, francès o italià), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
 
El 22 de juny de 2017 la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar instar el Govern de la Generalitat a sol·licitar una modificació de l'article 211 de la Llei 2/2014 que estableixi una moratòria o ajornament durant quatre anys de l'entrada en vigor de l'exigència del nivell B2 per als estudiants de grau. Aquest acord també preveu, per als estudiants que acreditin el nivell B2 abans de finalitzar els seus estudis de grau durant els anys de la moratòria, la incorporació en el Suplement Europeu al Títol de l'especificació dels certificats que justifiquen l'assoliment del nivell B2 d'una tercera llengua.
 
Arran de l'acord de moratòria, el 19 de juliol de 2017 la UdL va emetre un comunicat amb la seua posició davant de la nova situació en l'acreditació de terceres llengües. En aquest comunicat s'estableix que la UdL demanarà el nivell B1 mentre es mantingui la moratòria i recompensarà els estudiants que hagin obtingut el nivell B2. Així mateix, encoratja els estudiants i la institució a millorar les competències lingüístiques.
 

Quin nivell has d'acreditar?

La UdL ha modificat la Normativa de terceres llengües als graus (Acord 13/2015 del Consell de Govern de 29 de gener de 2015 i modificada per l’Acord 215/2017 del Consell de Govern de 19 de juliol de 2017), per adaptar-la a la nova situació. La UdL exigirà als seus estudiants l'acreditació d'un nivell B1 mentre es mantingui la moratòria. Aquesta mesura afecta els estudiants que han iniciat els estudis de grau els cursos 2014-15, 2015-16, 2016-17 i 2017-18.
 
 

Quines llengües pots acreditar?

Pots acreditar el nivell B1 d'alemany, anglès, francès o italià, les llengües establertes en les proves per a l'accés a la universitat.
 
 

Com has d'acreditar el nivell requerit?

Pots acreditar el nivell requerit superant un examen lliure a l'Institut de Llengües de la UdL o presentant un certificat acreditatiu que tingui reconeguda l'equivalència amb el Marc europeu comú de referència (llista de certificats reconeguts).


Quan has d'acreditar el nivell requerit?

L'acreditació d'aquest nivell de coneixement de llengua és un requisit per a l'obtenció del títol del grau. Si tens un certificat acreditatiu de nivell B1 o superior (llista de certificats reconeguts), ja el pots fer arribar a la secretaria del teu centre (original i fotocòpia). Un cop validat el certificat, no hauràs de fer cap altre tràmit.
 

I si tens el nivell B2?

La UdL vol recompensar els estudiants que han fet l’esforç per formar-se lingüísticament. Per tant, els estudiants que van iniciar estudis de grau els cursos 2014-15, 2015-16 i 2016-17, si acrediten el nivell B2 en llengua anglesa, francesa, alemanya o italiana abans que finalitzi el curs 2018-19, podran reconèixer-lo com a Matèria Transversal per un valor de 6 crèdits, sense cap tipus de cost. Els estudiants poden fer aquest reconeixement en el termini que establirà cada centre.
 
 

Saps com pots obtenir un nivell de llengua a la UdL?

La Universitat de Lleida, a través de l'Escola d'Idiomes, t'ofereix cursos d'idiomes de diferents nivells i organitza proves per lliure perquè puguis assolir el nivell requerit.

 


Saps que podràs optar a ajudes econòmiques?

Amb l'objectiu d'ajudar a assolir el nivell requerit, la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha creat el Programa Parla3 per tal que els estudiants de grau puguin optar a ajuts per obtenir un certificat de nivell a través dels exàmens CLUC, l'EOI i les proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes i per fer cursos d'alemany, anglès, francès o italià.
 
Curs 2016-17
 
 
 
Curs 2014-15
Convocatòria d'ajuts per als estudiants que inicien per primera vegada els estudis universitaris de grau el curs 2014-2015, en una universitat catalana per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües

RESOLUCIÓ ECO/737/2015, de 10 d'abril, per la qual es modifiquen uns terminis en el marc de la  convocatòria d'ajuts per als estudiants que inicien per primera vegada els estudis universitaris de grau el  curs 2014-2015, en una universitat catalana, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres  llengües.

Curs 2015-16
RESOLUCIÓ ECO/2482/2015, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts per als estudiants que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, en una universitat catalana, per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües.

 

Trobaràs tota la informació de les convocatòries d'ajuts a la web del programa Parla3 de la Generalitat.

 

Has començat estudis de grau abans del curs 2014-15...

Saps que has d'acreditar un nivell B1 d'una tercera llengua per obtenir el títol?

Els estudiants que vau iniciar els estudis universitaris de grau abans del curs 2014/15 haureu d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una de les llengües estrangeres del sistema educatiu català, amb un nivell equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el que estableix la Normativa d'acreditació de la tercera llengua als estudis de grau a la UdL.

 

Quines llengües pots acreditar?

Pots acreditar el nivell B1 d'alemany, anglès, francès o italià, les llengües establertes en les proves per a l'accés a la universitat.
 

 

Com has d'acreditar el nivell B1?

Pots acreditar el nivell requerit mitjançant algun dels supòsits previstos en l'article 5 de la Normativa d'acreditació de la tercera llengua als estudis de grau
 
 

Quan has d'acreditar el nivell B1?

L'acreditació d'aquest nivell de coneixement de llengua és un requisit per a l'obtenció del títol del grau. Si tens un certificat acreditatiu de nivell B1 o superior (d'acord amb els certificats reconeguts a la Normativa d'acreditació de la tercera llengua als estudis de grau), l'has de fer arribar a la secretaria del teu centre (original i fotocòpia). Un cop validat el certificat, no hauràs de fer cap altre tràmit.
 

Saps com pots obtenir el nivell B1 a la UdL?

La Universitat de Lleida, a través de l'Escola d'Idiomes, t'ofereix cursos d'idiomes de diferents nivells i organitza proves per lliure perquè puguis assolir el nivell requerit.

 

Saps com pots optar a ajuts econòmics?

Amb l'objectiu d'ajudar a assolir el nivell requerit, la UdL posa a disposició dels estudiants ajuts per a la formació i l'acreditació d'una tercera llengua

   Darrera modificació: