Exàmens oficials d'anglès

Anglès B1 CertACLES UdL

Des del 2014 la UdL està acreditada per oferir l'examen de nivell B1 d'anglès CertACLES. Per als anys 2018 i 2019 està pendent de reacreditació (informació pendent d'actualitzar al desembre de 2017).

L'examen de nivell B1 CertACLES que ofereix l'Institut de Llengües avalua les quatre destreses lingüístiques i l'ús de la llengua, seguint les directrius d'ACLES.

Convocatòries per al 2018: juny i juliol de 2018 (dates pendents de concretar)

 

 

Examen multinivell TOEIC

Test of English for International Communication (TOEIC)

L'Institut de Llengües de la UdL és centre administrador de l’examen TOEIC, un dels certificats oficials de llengua anglesa més utilitzat mundialment, tant en l'àmbit professional com educatiu, gestionat a l'Estat Espanyol a través de Capman, la mateixa empresa que gestiona els exàmens TOEFL.

Convocatòria 10 de novembre de 2017

Hora d'inici de les proves: 9.30 h

Listening and Reading: 10-12 h

Speaking and Writing: 12.30-14 h

Lloc de les proves: aula 3.09 Edifici Polivalent del campus de Cappont

Inscripció: del 16 al 24 d'octubre de 2017 a la Secretaria de l'Institut de Llengües

Preus:

-TOEIC 4 skills: preu UdL (estudiants, PAS i PDI) 150 € / preu Associació Antics Alumnes i alumnes Escola d'Idiomes UdL 161,50 € / Preu externs a la UdL 170 €
-TOEIC Listening and Reading: preu UdL (estudiants, PAS i PDI) 100 € / preu Associació Antics Alumnes i alumnes Escola d'Idiomes UdL 115,90 € / Preu externs a la UdL 122 €
-TOEIC Speaking and Writing: preu UdL (estudiants, PAS i PDI) 90 € / preu Associació Antics Alumnes i alumnes Escola d'Idiomes UdL 103,55 € / Preu externs a la UdL 109 €

Places limitades.

Informació de les proves

El TOEIC es tracta d’un únic examen multinivell en què s'obtè una nota i un certificat oficial amb el corresponent nivell d’anglès, d’acord amb el Marc europeu comú de referència (A1, A2, B1, B2 o C1). Es tracta d'un examen en què no s'aprova ni suspèn, sinó que sempre s'obté un resultat. El certificat que s'obtindrà indica el nivell equivalent al MECR i un informe detallat sobre els punts forts i àrees de millora  de l'examinand.

És útil per acreditar els coneixements de tercera llengua al grau, per participar en programes de mobilitat i per accedir a un màster o postgrau. A més, una gran part d’empreses internacionals i de renom el demanen en els seus processos de selecció i promoció interna.

El TOEIC no el pots suspendre mai: es tracta d’un únic examen multinivell en què sempre obtens una nota i un certificat oficial amb el teu nivell d’anglès, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (A1, A2, B1, B2 o C1).

Existetixen tres modalitats d’exàmens, segons quina sigui la seva finalitat: TOEIC 4 SKILLS, TOEIC Listening & Reading, TOEIC Speaking & Writing.

Format de l'examen

-Listening & Reading: 200 preguntes, en format llapis i paper, d'una durada màxima de 120 minuts. Els resultats d'aquesta part de la prova s'obtenen a la pàgina de Capman al cap de 4 dies laborables des de la realització de la prova.

-Speaking & Writing: 19 preguntes, a través d'un ordinador, d'una durada de 80 minuts. Les respostes són avaluades per professors certificats per ETS (Educational Testing Services). Els resultats d'aquesta part de la prova s'obtenen al cap de 15 dies laborables des de la realització de la prova.

Més informació sobre l'examen TOEIC:

 

Certificats

Els certificats estaran disponibles a la secretaria de l'Institut de Llengües tres setmanes després de la realització de la convocatòria.

Els resultats de la prova de Listening i Reading es poden consultar a la web de Capman després de cinc dies de la realització d'aquesta prova.

Examen multinivell TOEFL

L'examen TOEFL IBT es realitza per Internet i és una prova important per estudianr en un país de parla anglesa. TOEFL IBT mesura la capacitat d'utilitzar i entendre l'anglès en l'àmbit universitari.

És útil per acreditar els coneixements de tercera llengua al grau, per participar en programes de mobilitat, per accedir a un màster o postgrau, per sol·licitar visats d'estudis o de feina, etc.

Amb el certificat TOEFL no s'aprova ni es suspèn, sinó que s'obté una puntuació i un informe detallat sobre les capacitats lingüístiques dels examinands.

Més informació: web TOEFL

Convocatòria 2018: primavera del 2018 (pendent de concretar data)

   Darrera modificació: