Exàmens oficials d'anglès

Anglès B1 i B2 CertACLES UdL

Des del 2014 la UdL està acreditada per oferir l'examen de nivell B1 d'anglès CertACLES i està previst oferir el nivell B2 a partir de l'any 2019.

L'examen de nivell B1 CertACLES que ofereix l'Institut de Llengües avalua les quatre destreses lingüístiques i l'ús de la llengua, seguint les directrius d'ACLES.

Convocatòries B1 per al 2018: 1 de juny i 24 de juliol de 2018

Informació sobre la prova del nivell B1: descripció de la prova, model de tasques, corrector del model de tasques

 

Properes convocatòries d'exàmens de nivell B1 i B2 el curs 2018-2019: maig i juliol (dates per determinar)

 

 

 

Examen multinivell TOEIC

Test of English for International Communication (TOEIC)

L'Institut de Llengües de la UdL és centre administrador de l’examen TOEIC, un dels certificats oficials de llengua anglesa més utilitzat mundialment, tant en l'àmbit professional com educatiu, gestionat a l'Estat Espanyol a través de Capman, la mateixa empresa que gestiona els exàmens TOEFL.

Propera convocatòria d'exàmens el curs 2018-2019: 27 i 28 de juny de 2019

Informació de les proves

El TOEIC es tracta d’un únic examen multinivell en què s'obtè una nota i un certificat oficial amb el corresponent nivell d’anglès, d’acord amb el Marc europeu comú de referència (A1, A2, B1, B2 o C1). Es tracta d'un examen en què no s'aprova ni suspèn, sinó que sempre s'obté un resultat. El certificat que s'obtindrà indica el nivell equivalent al MECR i un informe detallat sobre els punts forts i àrees de millora  de l'examinand.

És útil per acreditar els coneixements de tercera llengua al grau, per participar en programes de mobilitat i per accedir a un màster o postgrau. A més, una gran part d’empreses internacionals i de renom el demanen en els seus processos de selecció i promoció interna.

El TOEIC no el pots suspendre mai: es tracta d’un únic examen multinivell en què sempre obtens una nota i un certificat oficial amb el teu nivell d’anglès, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (A1, A2, B1, B2 o C1).

Existetixen tres modalitats d’exàmens, segons quina sigui la seva finalitat: TOEIC 4 SKILLS, TOEIC Listening & Reading, TOEIC Speaking & Writing.

Format de l'examen

-Listening & Reading: 200 preguntes, en format llapis i paper, d'una durada màxima de 120 minuts. Els resultats d'aquesta part de la prova s'obtenen a la pàgina de Capman al cap de set dies naturals des de la realització de la prova.

-Speaking & Writing: 19 preguntes, a través d'un ordinador, d'una durada de 80 minuts. Les respostes són avaluades per professors certificats per ETS (Educational Testing Services). Els resultats d'aquesta part de la prova s'obtenen al cap de 15 dies naturals des de la realització de la prova.

Més informació sobre l'examen TOEIC:

 

Certificats

Els certificats estaran disponibles a la secretaria de l'Institut de Llengües quinze dies naturals després de la realització de la convocatòria.

 

Examen multinivell TOEFL

L'examen TOEFL IBT es realitza per Internet i és una prova important per estudiar en un país de parla anglesa. TOEFL IBT mesura la capacitat d'utilitzar i entendre l'anglès en l'àmbit universitari.

És útil per acreditar els coneixements de tercera llengua al grau, per participar en programes de mobilitat, per accedir a un màster o postgrau, per sol·licitar visats d'estudis o de feina, etc.

Amb el certificat TOEFL no s'aprova ni es suspèn, sinó que s'obté una puntuació i un informe detallat sobre les capacitats lingüístiques dels examinands.

Més informació: web TOEFL

Propera convocatòria UdL: 16 de novembre de 2018. Matrícula oberta. Inscripció i pagament a través de la pàgina web: TOEFL

Altres convocatòries el 2019: 8 de març de 2019. Inscripció i pagament a través de la pàgina web: TOEFL

   Darrera modificació: