DELE

Diploma del Instituto Cervantes

 Descarregar Pdf

La Universitat de Lleida organitza les proves de les convocatòries ordinàries de setembre (només A2) i novembre dels DELE de l'Instituto Cervantes.

 

Convocatòries

 • Setembre: divendres 15 de setembre (inscripció des del 15 de novembre de 2016 fins al 2 d'agost de 2017)
 • Novembre: dissabte 25 de novembre (inscripció des del 15 de novembre de 2016 fins a l'11 d'octubre de 2017)

 

Preus

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 124 € 160 € 188 € 197 € 207 €

 

Inscripció

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

 

Informació dels exàmens

Al portal DELE de l’Instituto Cervantes podeu trobar tota la informació referent a les proves (característiques, models, altres convocatòries, etc.).

NOVETAT: Curs en línia de preparació per al DELE A2 de l'Instituto Cervantes.

La Universidad de Lleida organiza las pruebas de las convocatorias ordinarias de septiembre (solo A2) y noviembre de los DELE del Instituto Cervantes.

 

Convocatorias

 • Septiembre: viernes 15 de septiembre (inscripción desde el 15 de noviembre de 2016 hasta el 2 de agosto de 2017)
 • Noviembre: sabado 25 de noviembre (inscripción desde el 15 de noviembre de 2016 hasta el 11 de octubre de 2017)

 

Precios

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 124 € 160 € 188 € 197 € 207 €

 

Inscripción

En línea en el Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

 

Información de los exámenes

En el portal DELE del Instituto Cervantes se puede encontrar toda la información referente a las pruebas (características, modelos, otras convocatorias, etc.).

NOVEDAD: Curso en línea de preparación para el DELE A2 del Instituto Cervantes.

Two Instituto Cervantes DELE examinations sessions are scheduled for 2017 (September --only A2-- and November) in the UdL.

 • September: Friday, 15th of September (registration between the 15th November 2016 and the 2nd of August 2017)
 • November: Saturday, 25th of November (registration between the 15th of November and the 11th of October 2017)

 

Fees

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 124 € 160 € 188 € 197 € 207 €

 

Registration

Online at the Instituto Cervantes: http://examenes.cervantes.es/

 

Information on the exams

To get any kind of information about the tests (characteristics, sample examination papers, dates, etc), you should refer to the DELE website.

NEW: Instituto Cervantes Online DELE A2 training course.

   Darrera modificació:

CCSE

Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España

 Descarregar Pdf

Convocatòries 2017 i 2018:

 • Setembre (28/9/2017)
 • Octubre (26/10/2017)
 • Novembre (30/11/2017)
 • Gener (25/1/2018)
 • Febrer (22/2/2018)
 • Març (22/3/2018)
 • Abril (26/4/2018)
 • Maig (31/5/2018)
 • Juny (28/6/2018)
 • Setembre (27/9/2018)
 • Octubre (25/10/2018)
 • Novembre (29/11/2018)

Inscripció

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

Convocatorias 2017 y 2018:

 • Septiembre (28/9/2017)
 • Octubre (26/10/2017)
 • Noviembre (30/11/2017)
 • Enero (25/1/2018)
 • Febrero (22/2/2018)
 • Marzo (22/3/2018)
 • Abril (26/4/2018)
 • Mayo (31/5/2018)
 • Junio (28/6/2018)
 • Septiembre (27/9/2018)
 • Octubre (25/10/2018)
 • Noviembre (29/11/2018)

 

Inscripción

En línea en el Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

Examinations dates in 2017 and 2018: 

 • September (28/9/2017)
 • October (26/10/2017)
 • November (30/11/2017)
 • January (25/1/2018)
 • February (22/2/2018)
 • March (22/3/2018)
 • April (26/4/2018)
 • May (31/5/2018)
 • June (28/6/2018)
 • September (27/9/2018)
 • October (25/10/2018)
 • November (29/11/2018)

Registration

Online at the Instituto Cervantes: http://examenes.cervantes.es/

   Darrera modificació: