DELE

Diploma del Instituto Cervantes

 Descarregar pdf

La Universitat de Lleida organitza les proves de les convocatòries ordinàries de febrer (només A2), maig (tots els nivells), octubre (A2, B1 i B2) i novembre (tots els nivells) dels DELE de l'Instituto Cervantes.

Convocatòries

 • Febrer de 2019: divendres 8 de febrer (inscripció des del 14 de novembre de 2018 fins al 9 de gener de 2019)
 • Maig de 2019: dissabte 25 de maig (inscripció des del 14 de novembre de 2018 fins al 27 de març de 2019)
 • Octubre de 2019: divendres 4 d'octubre (inscripció des del 14 de novembre de 2018 fins al 21 d'agost de 2019)
 • Novembre de 2019: dissabte 23 de novembre (inscripció des del 14 de novembre de 2018 fins al 9 d'octubre de 2019)

 

Preus

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 124 € 160 € 188 € 197 € 207 €

 

Inscripció

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

 

Informació dels exàmens

Al portal DELE de l’Instituto Cervantes podeu trobar tota la informació referent a les proves (característiques, models, altres convocatòries, etc.).

NOVETAT: Curs en línia de preparació per al DELE A2 de l'Instituto Cervantes.

La Universidad de Lleida organiza las pruebas de las convocatorias ordinarias de febrero (solo A2), mayo (todos los niveles), octubre (A2, B1 y B2) y noviembre (todos los niveles) de los DELE del Instituto Cervantes.

Convocatorias

 • Febrero de 2019: viernes 8 de febrero (inscripción desde el 14 de noviembre de 2018 hasta el 9 de enero de 2019)
 • Mayo de 2019: sábado 25 de mayo (inscripción desde el 14 de noviembre de 2018 hasta el 27 de marzo de 2019)
 • Octubre de 2019: viernes 4 de octubre (inscripción desde el 14 de noviembre de 2018 hasta el 21 de agosto de 2019)
 • Noviembre de 2019: sábado 23 de noviembre (inscripción desde el 14 de noviembre de 2018 hasta el 9 de octubre de 2019)

 

Precios

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 124 € 160 € 188 € 197 € 207 €

 

Inscripción

En línea en el Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

 

Información de los exámenes

En el portal DELE del Instituto Cervantes se puede encontrar toda la información referente a las pruebas (características, modelos, otras convocatorias, etc.).

NOVEDAD: Curso en línea de preparación para el DELE A2 del Instituto Cervantes.

Four Instituto Cervantes DELE examinations sessions are scheduled for 2019 (February --only A2--, May --all--, October --A2, b1 and B2-- and November --all--) in the UdL.

 

 • February: Friday, 8th of February (registration between the 14th November 2018 and the 9th of January 2019) 
 • May: Saturday, 25th of May (registration between the 14th November 2018 and the 27th of March 2019)
 • October: Friday, 4th of October (registration between the 14th November 2018 and the 21st of August 2019)
 • November: Saturday, 23rd of November (registration between the 14th November 2018 and the 9th of October 2019)

 

Fees

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 124 € 160 € 188 € 197 € 207 €

 

Registration

Online at the Instituto Cervantes: http://examenes.cervantes.es/

 

Information on the exams

To get any kind of information about the tests (characteristics, sample examination papers, dates, etc), you should refer to the DELE website.

NEW: Instituto Cervantes Online DELE A2 training course.

   Darrera modificació:

CCSE

Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España

 Descarregar pdf

Convocatòries 2019:

 • Setembre (26/9/2019)
 • Octubre (31/10/2019)
 • Novembre (28/11/2019)

Convocatòries 2020:

 • Gener (30/1/2020)
 • Febrer (27/2/2020)
 • Març (26/3/2020)
 • Abril (30/4/2020)
 • Maig (28/5/2020)
 • Juny (25/6/2020)

Inscripció

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

NOU: manual de preparació per a la prova CCSE

Més informació: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba

Convocatorias 2019:

 • Septiembre (26/9/2019)
 • Octubre (31/10/2019)
 • Noviembre (28/11/2019)

Convocatorias 2020:

 • Enero (30/1/2020)
 • Febrero (27/2/2020)
 • Marzo (26/3/2020)
 • Abril (30/4/2020)
 • Mayo (28/5/2020)
 • Junio (25/6/2020)

Inscripción

En línea en el Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

NUEVO: manual de preparación de la prueba CCSE

Más información: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba

Examinations dates in 2019: 

 • September (26/9/2019)
 • October (31/10/2019)
 • November (28/11/2019)

Examinations dates in 2020: 

 • January (30/1/2020)
 • February (27/2/2020)
 • March (26/3/2020)
 • April (30/4/2020)
 • May (28/5/2020)
 • June (25/6/2020)

Registration

Online at the Instituto Cervantes: http://examenes.cervantes.es/

NEW: preparation guide for the CCSE exam

More information: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba

   Darrera modificació: