Exàmens oficials de francès

AF_Logo-ville_CMJN-01

Informació per al curs 2019-2020

L'Institut de Llengües és centre associat de les convocatòries d'exàmens oficials de francès DELF a Lleida, d'acord amb el conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i l'Alliança Francesa de Lleida.

Nivells: DELF B1 i DELF B2 

Destinataris: comunitat universitària UdL (estudiantat, PAS, PDI i Alumni). Els examinands externs a la UdL s'han d'adreçar al centre de l'Alliance Française de Lleida per formalitzar la inscripció.

Data dels exàmens: a causa de la Covid-19, es mantenen les dates de juny i s'ofereix, també, a les persones matriculades als exàmens, la data del 24 d'octubre. 

B1:   Escrit: 4 de juny de 2020, 9.30-11.25 h   / Oral: entre el 27 de maig i el 20 de juny

B2:  Escrit: 5 de juny de 2020, 9.30-12 h    /   Oral: entre el 27 de maig i el 20 de juny

Informació sobre les proves (tipologia d'exercicis, mostres d'examen, criteris d'avaluació...): web http://www.delf-dalf.es/

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ I A L'AUTOMATRÍCULA: tancada

cliqueu en cada nivell. Cal seguir les instruccions que trobareu en aquest: Tutorial d'automatrícula.

DELF B1

DELF B2

Per poder dur a terme la matriculació és imprescindible que ens feu arribar emplenat el full d'inscripció a l'examen i la fotocòpia del DNI.

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.

IMPORTANT:

No rebreu el correu ni l’enllaç de l’automatrícula, si no heu aportat la documentació necessària.

Preus:

B1: 131 €    /    B2: 154 €

Lloc de les proves: campus de Cappont, aules per determinar

Publicació de resultats: 21 de juliol de 2020 / convocatòria d'octubre per determinar