Exàmens oficials d'italià

IIC-colore-barcellona

L'Institut de Llengües organitza les convocatòries d'exàmens oficials d'italià a Lleida d'acord amb el conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i l'Institut Italià de Cultura de Barcelona.

Nivells: B1 (CELI 2) i B2 (CELI 3)

Informació sobre les proves (tipologia d'exercicis, mostres d'examen, criteris d'avaluació...): web del Centro Valutazione Certificazione Linguistiche

Convocatòria 2018: juny del 2018 (pendent de concretar data)