Exàmens oficials d'italià

IIC-colore-barcellona

L'Institut de Llengües organitza les convocatòries d'exàmens oficials d'italià a Lleida d'acord amb el conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i l'Institut Italià de Cultura de Barcelona.

Nivells: B1 (CELI 2) i B2 (CELI 3)

Convocatòria 2018: 18 de juny del 2018

Horaris:

Escrit: 8.30-13 h   / Oral: després de l'escrit, migdia i tarda

Informació sobre les proves (tipologia d'exercicis, mostres d'examen, criteris d'avaluació...): web del Centro Valutazione Certificazione Linguistiche

Inscripció: del 16 d'abril al 8 de maig de 2018 a la Secretaria de l'Institut de Llengües

Cal emplenar el full d'inscripció i aportar fotocòpia del DNI

Preus:

Examen sencer: 135 €    /    Examen parcial: 94,50 €

Lloc de les proves: campus de Cappont, Centre de Cultures, aules 0.17 i 0.18

Publicació de resultats: entre dos i tres mesos a la web del Centro Valutazione Certificazione Linguistiche