Ajuts i subvencions de l'IL

 Descarregar pdf

Convocatòries d'ajuts 2020

  • Ajuts per a l'acreditació lingüística del PDI. Curs 2019-20

(Acord número 112/2019 del Consell de Govern de 25 d’abril de 2019)

Resolució i sol·licitud (en format Word)

Resolució i sol·licitud (en format PDF)

 

  •  Convocatòria d'ajuts a la correcció de tesis doctorals en català. 2020

(Acord número 276/2019 del Consell de Govern d'11 de desembre de 2019)

Convocatòria (en format PDF)

Sol·licitud (formulari PDF)

 

  • Convocatòria d'ajuts a la correcció de tesis doctorals en anglès. 2020

(Acord número 277/2019 del Consell de Govern d'11 de desembre de 2019)

Convocatòria (en format PDF)

Sol·licitud (formulari PDF)

 

  • Convocatòria d'ajuts per a la correcció de materials docents en català. Curs 2020-21

(Acord número 278/2019 del Consell de Govern d'11 de desembre de 2019)

Convocatòria (en format PDF)

Sol·licitud (formulari PDF)

 

  • Convocatòria d'ajuts per a la correcció de materials docents en anglès. Curs 2020-21

(Acord número 279/2019 del Consell de Govern d'11 de desembre de 2019)

Convocatòria (en format PDF)

Sol·licitud (formulari PDF)

 

  • Convocatòria d'ajuts per a la revisió lingüística d'articles d'investigació en anglès. 2020

(Acord número 280/2019 del Consell de Govern d'11 de desembre de 2019)

Convocatòria (en format PDF)

Sol·licitud (formulari PDF)

 

 

 

   Darrera modificació: