Si voleu veure'l mitjançant el navegador, feu clic aquí


Octubre 2020
Butlletí IL #025
Institut de Llengües de la Universitat de Lleida
Notícies

Inici dels cursos de llengües a l'IL
A l'octubre han arrencat els cursos de llengües. Enguany la novetat més destacable és la possibilitat de fer formació totalment en línia, formació amb autoaprenentatge. En aquesta modalitat hi ha persones inscrites a cursos d'alemany, anglès, francès, italià, portuguès i rus.  Més informació

Convocatòries d'exàmens ajornats
Durant el mes d'octubre s'han dut a terme diferents  convocatòries d'exàmens ajornats al seu moment per les condicions sanitàries, com els exàmens de català de la CIFALC i l'examen de B1 d'anglès amb segell CertACLES. Més informació

Col·laboració amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona
La UdL i la Fundació Institut Confuci de Barcelona han signat dos convenis de col·laboració per a difusió i l'ensenyament de la llengua i la cultura xineses. Més informació

Incorporacions a la plantilla de l'Institut de Llengües
El primer d'octubre es van incorporar tres persones a la plantilla de l'IL, concretament a l'Escola d'Idiomes, una cap d'estudis i dos tècniques d'anglès. Més informació


Activitats

ACTIVITATS INTERUNIVERSITÀRIES

Trobada Fòrum Vives de Serveis Lingüístics Universitaris
Els dies 9 i 11 de novembre tindrà lloc una nova trobada en línia dels serveis lingüístics universitaris de la Xarxa Vives d'Universitats en què participarà l'Institut de Llengües. La trobada servirà per debatre sobre la política lingüística a les univesitats. Més informació


Jornada de Formació CIFALC 2020
Els dies 13 i 27 de novembre es durà a terme una jornada telepresencial de formació adreçada al professorat de llengües dels serveis lingüístics universitaris en què es tractarà el tema de la formació i l'avaluació de llengües.
Més informació 

Convocatòries d'ajuts en curs

AJUTS PER A LA CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA

Convocatòries d'ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català i en anglès
Obertes fins al 17 de novembre de 2020.

Convocatòria d'ajuts per a la revisió lingüística d'articles d'investigació en anglès
Oberta fins al 30 de novembre de 2020.

Més informació

Agenda

6 de novembre de 2020
Convocatòria de l'examen de B2 d'anglès CertACLES. Més informació

13 de novembre de 2020
Convocatòria de l'examen multinivell d'anglès TOEFL. Més informació

14 de novembre de 2020
Convocatòria d'exàmens per obtindre els Diplomes d'Espanyol com a Llengua Estrangera (DELE).
Més informació


23 de novembre de 2020
Convocatòria dels exàmens d'italià CELI 2, CELI 3 i CELI 4, en col·laboració amb l'Istituto Italiano di Cultura. Més informació

26 de novembre de 2020
Convocatòria de l'examen CCSE (Convocatòria de Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya). Més informació

El racó de l'aprenentatge 

#thatCatalanthing
Campanya de difusió de recursos per a l'acollida lingúística de les universitats catalanes.
Més informació


Recomanem...

Viquimarató de la Llengua Catalana
Del 6 al 13 de novembre se celebrarà en línia la VII edició de la Viquimarató de la Llengua Catalana amb la participació dels 7 territoris de parla catalana. El repte d'enguany és crear, millorar o traduir 50 articles sobre lingüistes que es dediquin a la llengua catalana. Més informació

Informació sobre la política de protecció de dades

Arxiu de butlletins

Institut de Llengües de la Universitat de Lleida
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. Jaume II, 67 | 25001 Lleida | Tel. +34 973 00 35 42 | Fax +34 973 00 35 99

institutdellengues@udl.cat