Si voleu veure'l mitjançant el navegador, feu clic aquí


Febrer 2021
Butlletí IL #026
Institut de Llengües de la Universitat de Lleida
Notícies

Cursos de llengües del segon semestre a l'IL
Al febrer han arrencat els cursos de llengües del segon semestre. Podem destacar cursos com el d'introducció a la llengua i cultura japoneses, els de preparació per als exàmens de B1 i B2 d'anglès Certacles-UdL o el d'introducció a la llengua italiana. Més informació

Nou Pla de Política Lingüística 2021-22 de la Xarxa Vives 
El document s'ha debatut en el si de la Comissió de Llengua.
Més informació


Activitats

FORMACIÓ PER ALS VOLUNTARIS LINGÜÍSTICS

Taller de formació per als voluntaris lingüístics
Entre l'11 i el 25 de novembre de 2020 els voluntaris lingüístics van participar en el taller en línia "Activitats d'acollida i pràctica lingüística en línia amb l'estudiantat nouvingut". El taller va servir per donar pautes al voluntariat sobre com dur a terme una acollida lingüística i cultural virtual. Més informació

ACTIVITATS D'ACOLLIDA LINGÜÍSTICA I CULTURAL

Trobada virtual per conèixer tradicions nadalenques
Al desembre es va dur a terme una trobada virtual entre voluntaris lingüístics i estudiants de mobilitat perquè s'expliquessin les tradicions nadalenques d'arreu del món. 
Més informacióConvocatòries d'ajuts en curs

Ajuts per a l'acreditació lingüística del PDI (curs 2020-21)
Es pot presentar la documentació fins al 30 de novembre de 2021. Més informació


AJUTS PER A LA CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA

Convocatòries d'ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català i en anglès (2021)
Obertes fins al 17 de novembre de 2021.

Convocatòria d'ajuts per a la correcció de materials docents en català i en anglès (curs 2021-22)
Obertes fins al 14 de maig de 2021, per al material del primer semestre del curs 2021-22, i fins a l'1 d'octubre de 2021, per al material del segon semestre del curs 2021-22.

Convocatòria d'ajuts per a la revisió lingüística d'articles d'investigació en anglès (2021)

Oberta fins al 30 de novembre de 2021.

Més informació

Agenda

19 de març de 2021
Convocatòria de l'examen multinivell d'anglès TOEFL. Més informació

25 de març, 29 d'abril i 27 de maig de 2021
Convocatòries de l'examen CCSE (Convocatòria de Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya). Més informació

22 de maig de 2021
Convocatòria d'exàmens per obtindre els Diplomes d'Espanyol com a Llengua Estrangera (DELE).
Més informació


4 de juny de 2021
Convocatòries dels exàmens de B1 i B2 d'anglès CertAcles-UdL. Més informació


El racó de l'aprenentatge 

Era aula dera Acadèmia
Materials en línia de normativa occitana.
Més informació


Recomanem...

Guies per escriure a la universitat
La col·lecció s'amplia amb nous volums dedicats a la infermeria i a la història.
Més informació

Curs en línia d'occità alpí
Inscripció oberta. Inici del curs el 17 de març de 2021.
Més informació


Enllaços
Recull d'aplicacions, recursos, portals, diccionaris... en què destaquem:

Dossier de normalització (Termcat)
Diccionario panhispánico del español jurídico
Audioc (lèxic occità)
Baamboozle (jocs creats per professors per aprendre anglès)

Aquests i molts altres enllaços, al nostre calaix.

Informació sobre la política de protecció de dades

Arxiu de butlletins

Institut de Llengües de la Universitat de Lleida
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. Jaume II, 67 | 25001 Lleida | Tel. +34 973 00 35 42 | Fax +34 973 00 35 99

institutdellengues@udl.cat