Escola d'Idiomes

Cursos oberts a l'estudiantat de la UdL, al personal de la UdL i a persones externes majors de 16 anys

 Descarregar Pdf

Curs 2016-17: Consulteu la informació de cada llengua                      Consulteu la informació dels cursos del segon quadrimestre   

Cursos anuals, quadrimestrals i d'estiu                                                  Consulteu la informació dels cursos d'estiu

  Exàmens oficials per lliure

  Certificats dels cursos

L'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada l'avaluació, alguns dels quals són reconeguts o homologats per altres institucions:

Anglès
: B1, reconegut per ACLES.
Català: de l'A2 al C2, de la CIFALC, homologats per la Generalitat de Catalunya.
Occità: certificats expedits pel Consell General d'Aran.

  Contacte

Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues

 
índextwitter