Escola d'Idiomes

Cursos oberts a l'estudiantat de la UdL, al personal de la UdL i a persones externes majors de 16 anys

 Descarregar Pdf

Curs 2017-18: Consulteu la informació de cada llengua             

Cursos anuals, quadrimestrals i d'estiu                                                

  Exàmens oficials per lliure

  Certificats dels cursos

L'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada l'avaluació, alguns dels quals són reconeguts o homologats per altres institucions:

Anglès
: B1, reconegut per ACLES (aprovació pendent per al 2018-2019).
Català: de l'A2 al C2, de la CIFALC, homologats per la Generalitat de Catalunya.
Occità: certificats expedits pel Consell General d'Aran.

  Contacte

Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues

índextwitter

 

Horari de la Secretaria

Del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i dimarts, de 15.30 a 17.30 h

L'Institut de Llengües romandrà tancat del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018