Cursos d'anglès 2021-2022

 Descarregar pdf

Oferta oberta a la comunitat universitària de la UdL i persones externes.

En tots els cursos es faran dos sessions de classe a la setmana, una a l'aula i una altra per videoconferència a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida.

Durada dels cursos: 120 hores

CURS DATES HORARI
A1 5/10/21-31/05/22 dimarts i dijous*, 17-19 h
A2 4/10/21-6/06/22 dilluns i dimecres*, 17-19 h
B1 [SUSPÈS] 5/10/21-31/05/22 dimarts i dijous*, 11-13 h
B1 4/10/21-6/06/22 dilluns i dimecres*, 17-19 h
B2.1 4/10/21-6/06/22 dilluns i dimecres*, 17-19 h
B2.1 5/10/21-31/05/22 dimarts i dijous*, 19-21 h
B2.2 [SUSPÈS] 4/10/21-6/06/22 dilluns i dimecres*, 11-13 h
B2.2 4/10/21-6/06/22 dilluns i dimecres*, 19-21 h
B2.2 5/10/21-31/05/22 dimarts i dijous*, 17-19 h
C1.1 4/10/21-6/06/22 dilluns i dimecres*, 17-19 h
C1.1 5/10/21-31/05/22 dimarts i dijous*, 19-21 h
C1.2 4/10/21-6/06/22 dilluns i dimecres*, 19-21 h

* Sessió impartida per videoconferència

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar la docència i l’avaluació d’aquests cursos, la qual cosa pot suposar passar de cursos amb presència a l'aula a cursos en línia.

CURS PREU
A1 UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 €
A2 UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 €
B1 UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 €
B2.1 UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 € 
B2.2 UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 € 
C1.1 UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 € 
C1.2 UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 € 

 

 • En tots els cursos es faran dos sessions de classe a la setmana, una a l'aula i una altra per videoconferència a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida.
 • Per determinar (s'aconsella no comprar el material fins que no es confirmi la realització del curs).
CURS HORARI AULA
A1 dimarts i dijous*, 17-19 h Rectorat, aula 1.18
A2 dilluns i dimecres*, 17-19 h Rectorat, aula 1.18
B1 [SUSPÈS] dimarts i dijous*, 11-13 h Polivalent (Cappont), aula 1.03
B1 dilluns i dimecres*, 17-19 h CCCT (Cappont), aula 0.18
B2.1 dilluns i dimecres*, 17-19 h Polivalent (Cappont), aula 2.12
B2.1 dimarts i dijous*, 19-21 h Rectorat, aula 3.17 A
B2.2 [SUSPÈS]  dilluns i dimecres*, 11-13 h Polivalent (Cappont), aula 2.13
B2.2 dilluns i dimecres*, 19-21 h Polivalent (Cappont), aula 2.12
B2.2 dimarts i dijous*, 17-19 h CCCT (Cappont) aula -1.03
C1.1 dilluns i dimecres*, 17-19 h Rectorat, aula 0.30
C1.1 dimarts i dijous*, 19-21 h Rectorat, aula 0.30
C1.2 dilluns i dimecres*, 19-21 h Rectorat, aula 0.30

* Sessió impartida per videoconferència

 

 

 • L'avaluació de tots els cursos és final (la informació específica de com se supera es donarà a l'inici del curs) i l'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada aquesta avaluació. Aquests certificats són propis de la UdL i són vàlids per acreditar els coneixements de llengües en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 • A més a més, l'Institut de Llengües ofereix convocatòries d'exàmens per obtindre els certificats de nivell B1 i de nivell B2 CLUC amb el segell CertAcles (que són reconeguts en l'ambit estatal i europeu), i d'exàmens multinivell TOEIC i TOEFL. Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar l’avaluació d’aquests cursos.

   Darrera modificació:

Altres cursos

 Descarregar pdf

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 • Inscripció a la formació a través de la web l’Institut de Llengües. Consulteu en l'apartat següent les dates previstes per a l'inici de la formació, que s'aniran actualitzant durant tot el curs acadèmic. Consulteu l’apartat preinscripció i matriculació.
 • Durada de la formació: 12 mesos. Pròximes dates d’inici d’accés a la plataforma:
Data de pagament de la matrícula Accés a la plataforma
Fins al 20/10/2021 (inclòs) 25/10/2021
 • Les dades per accedir a la plataforma s'enviaran per correu electrònic.

CARACTERÍSTIQUES

 • Formació virtual per mitjà de la plataforma Dexway.
 • Dos modalitats d'aprenentatge:

- Autònom: l'estudiant planifica i controla el seu aprenentatge.

- Amb tutorització: inclou resolució de dubtes en 24/48 hores i seguiment setmanal de l'evolució de l'aprenentatge per part d'un tutor Dexway.

 • Accés en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu.
 • Els continguts de la plataforma també són accessibles sense connexió a Internet en accés offline durant un període màxim de 30 dies mitjançant l’app Dexway, introduint-hi l’usuari i contrasenya propis.
 • Disponibilitat del material de la plataforma en anglès britànic i americà.
 • No es necessita cap prova de nivell per fer la formació, però és molt recomanable fer-la, si no es té cap nivell acreditat, per tal de saber a partir de quin nivell cal començar l’aprenentatge. Contacteu amb l’Escola d’Idiomes (il.escola@udl.cat) si esteu interessats a fer-la un cop estigueu matriculats. Les proves de nivell són presencials.
 • Manual opcional dels continguts del curs, unitat per unitat, en PDF.

HORES DE DEDICACIÓ

 • Les hores recomanables de dedicació a la plataforma varien en funció dels nivells: nivells A1 i A2: 80-100 hores per nivell; nivells B1, B2 i C1: 120-150 hores per nivell.

PREU

12 mesos de formació sense tutorització UdL: 132 € / Externs UdL: 188 €
12 mesos de formació amb tutorització (NOU) UdL: 292 € / Externs UdL: 358 €

DESTINATARIS

 • Comunitat universitària de la UdL i persones externes a la UdL

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

 • Aquesta formació inclou tests al final de cada unitat per a la revisió del progrés individual, però no permet obtenir cap acreditació final oficial.
 • Hi ha la possibilitat de complementar aquesta formació amb els exàmens acreditatius oficials dels nivells B1 i B2 amb el segell CertAcles que ofereix l’Institut de Llengües en convocatòria lliure o bé d’altres exàmens oficials, com TOEIC o TOEFL.

 

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.

 

L'oferta de cursos de llengües per al PAS es regeix pel Pla de formació del personal d'administració i serveis de la UdL. 

Cursos específics d'anglès per al PDI

CURS DATES HORARI

Taller de presentació d'articles en anglès: redacció i exposició oral (12 h)*

Per determinar

Per determinar

* Es recomana tindre un nivell B2 assolit

 • El curs es farà en línia, de manera telepresencial, a través de l'eina de videoconferència del Campus Virtual de la UdL.
 • Per fer la inscripció, accediu a la pàgina de matrícula. Termini d'inscripció:per determinar. 
 • Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.
   Darrera modificació: