Cursos d'anglès 2018-2019

Presencials

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs a la UdL

Nivells: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2

Durada: 120 hores 

Preu:  UdL 365,54 € / Externs UdL 499,80 €  

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari:

 • Grups de dilluns-dimecres: 1/10/2018-22/5/2019
 • Grups de dimarts-dijous: 2/10/2018-23/5/2019

Horaris: consulteu la relació d'horaris 2018-2019

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Aules: consulteu les aules

Avaluació:

L'avaluació dels cursos A1, A2, B2.1, C1.1 i C1.2 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació dels cursos B1 i B2.2 és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. El certificat CertACLES de B1  i de B2 d'anglès és reconegut, a més, en l'ambit estatal i europeu. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

 

 

Semipresencials

dexway-cartell

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs a la UdL

Nivells: B1, B2.1 i B2.2

Durada: 120 hores (60 presencials i 60 d'aprenentatge autònom)

Preu: UdL 316,92 € / Externs UdL 450,96 €

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Metodologia: Cursos semipresencials que combinen una sessió de dues hores un cop a la setmana amb aprenentatge autònom mitjançant materials virtuals nous, dissenyats per tal de practicar totes les habilitats lingüístiques i l'ús de la llengua, amb tutorització constant per part del professorat. Podeu veure com són aquests materials virtuals en aquesta demostració.

Calendari, horaris i aulari:

 • B1: 2/10/2018-14/5/2019, dimarts 19-21 h, campus de Rectorat   
 • B2.1: 1/10/2018-20/5/2019, dilluns 15-17 h, campus de Cappont  
 • B2.2: 2/10/2018-14/5/2019, dimarts 16-18 h, campus de Cappont   

Materials: materials virtuals Dexway i altres facilitats a les classes

Aules: consulteu les aules

Avaluació:

L'avaluació dels cursos és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més, el certificat CertACLES de B1 i de B2 d'anglès és reconegut en l'ambit estatal i europeu. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

 

Conversa

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS dins pla de formació) i externs a la UdL

Nivells: B1, B2 i C1 assolits

Durada: 30 hores 

Preus del segon quadrimestre:  UdL 129,60 € / Externs UdL 187,50 €

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari, horaris i aulari:

 • Segon quadrimestre

Conversa B1: 14/02/19-30/05/19, dijous 13.30-15.30, Rectorat, curs suspès

Conversa B2: 14/02/19-30/05/19, dijous 8-10 h, Cappont, curs suspès

Conversa C1: 12/02/19-28/05/19, dimarts 8-10 h, Cappont, curs suspès

 • Primer quadrimestre

Conversa B1: 5/10/18-8/2/19, divendres 8-10 h, Cappont

Conversa B2: 4/10/18-7/2/19, dijous 13.30-15.30 h, Cappont

Conversa C1: 4/10/18-7/2/19, dijous 13.30-15.30 h, SUSPÈS Cappont

Aules: consulteu les aules.

Avaluació: certificats d'assistència (80% d'assistència com a mínim)

Es prioritzarà la matrícula a les persones que no hagin fet mai aquest curs.

 

PAS

Cursos d'anglès dins el pla de formació del PAS

Destinataris: personal UdL (PAS i PDI)

Oferta:

 • Cursos de l'A1 al C1.2, de 90 h + hores de reforç en diferent horari (tardes a partir de les 17.30 h repartides durant tot el curs, fora de l'horari laboral del PAS)
 • Curs d'atenció al públic (requisit nivell A2): de 30 h, al primer quadrimestre
 • Cursos de conversa de nivell B1, B2 i C1 assolits, de 30 hores, cada quadrimestre
 • Curs d'anglès inicial, de 25 h, al segon quadrimestre
 • Cursos de manteniment de nivells B1, B2 i C1, de 40 h, al segon quadrimestre

Horaris: consulteu la relació d'horaris 2018-2019 dels cursos del segon quadrimestre

Materials: consulteu la relació de llibres de text del 2n quadrimestre

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Preus UdL dels cursos del segon quadrimestre: Curs d'iniciació a l'anglès: 115 €, Cursos de manteniment B1, B2, C1: 184 €,  conversa: 129,60 €

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Aules: consulteu les aules.

Avaluació:

L'avaluació dels cursos A1, A2, B2.1, C1.1 i C1.2 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació dels cursos B1 i B2.2 és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. El certificat CertACLES de B1 i de B2 d'anglès és reconegut, a més, en l'ambit estatal i europeu. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

En els cursos de manteniment, inicial i d'atenció al públic, els certificats són d'assistència (80% com a mínim).

 

 

 

PDI

El personal docent i investigador (PDI) de la UdL es pot matricular a qualsevol dels cursos d'anglès que s'ofereixen: cursos presencials, semipresencials, de conversa i als específics per al PAS i PDI (vegeu la informació més amunt).

Cursos específics d'anglès per al PDI: 

Taller de redacció d'articles en anglès

Requisit: cal disposar d'un nivell d'anglès a partir del B1.

Durada: 12 hores (4 sessions es dedicaran a la redacció d'articles i 2 sessions a la presentació oral d'articles)

Calendari i horari: del 28 de gener al 5 de febrer, de 9.30 a 11.30 h

Lloc: campus de Cappont, edifici del Centre de Cultures, aula 0.17

Programa: programa

Matriculació: del 17 de desembre de 2018 al 15 de gener de 2019 per mitjà d'aquest formulari. (Formulari tancat)

 

Suport a la docència en anglès

Requisit: cal disposar d'un nivell B2 d'anglès o superior

Durada: 12 hores (2 introductòries, 3 sessions de suport individualitzat i 1 sessió final)

Calendari i horari: 18 i 26 28 de març, tutories per establir i 14 de maig de 2019

Lloc: campus de Cappont, aula per determinar

Programa: programa

Matriculació: de l'1 al 8 de març de 2019 per mitjà d'aquest formulari (places limitades). Accés al formulari

   Darrera modificació:

Cursos d'anglès

Cursos d'anglès

Presencials

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs a la UdL

Nivells: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2

Durada: 120 hores 

Preu:  UdL 365,54 € / Externs UdL 499,80 €  

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari:

 • Grups de dilluns-dimecres: 1/10/2018-22/5/2019
 • Grups de dimarts-dijous: 2/10/2018-23/5/2019

Horaris: consulteu la relació d'horaris 2018-2019

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Aules: consulteu les aules

Avaluació:

L'avaluació dels cursos A1, A2, B2.1, C1.1 i C1.2 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació dels cursos B1 i B2.2 és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. El certificat CertACLES de B1 i de B2 d'anglès és reconegut, a més, en l'ambit estatal i europeu. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

Semipresencials

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs a la UdL

Nivells: B1, B2.1 i B2.2

Durada: 120 hores (60 presencials i 60 d'aprenentatge autònom)

Preu: UdL 316,92 € / Externs UdL 450,96 €

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Metodologia: Cursos semipresencials que combinen una sessió de dues hores un cop a la setmana amb aprenentatge autònom mitjançant materials virtuals nous, dissenyats per tal de practicar totes les habilitats lingüístiques i l'ús de la llengua, amb tutorització constant per part del professorat. Podeu veure com són aquests materials virtuals en aquesta demostració.

Calendari, horaris i aulari:

 • B1: 2/10/2018-14/5/2019, dimarts 19-21 h, campus de Rectorat   
 • B2.1: 1/10/2018-20/5/2019, dilluns 15-17 h, campus de Cappont  
 • B2.2: 2/10/2018-14/5/2019, dimarts 16-18 h, campus de Cappont   

Materials: materials virtuals Dexway i altres facilitats a les classes

Aules: consulteu les aules

Avaluació:

L'avaluació dels cursos és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més, el certificat CertACLES de B1 i de B2 d'anglès és reconegut en l'ambit estatal i europeu. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

 

Conversa

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS dins pla de formació) i externs a la UdL

Nivells: B1, B2 i C1 assolits

Durada: 30 hores 

Preus del segon quadrimestre:  UdL 129,60 € / Externs UdL 187,50 €

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari, horaris i aulari:

 • Segon quadrimestre

Conversa B1: 14/02/19-30/05/19, dijous 13.30-15.30, Rectorat curs suspès

Conversa B2: 14/02/19-30/05/19, dijous 8-10 h, Cappont curs suspès

Conversa C1: 12/02/19-28/05/19, dimarts 8-10 h, Cappont curs suspès

 

 • Primer quadrimestre

Conversa B1: 5/10/18-8/2/19, divendres 8-10 h, Cappont

Conversa B2: 4/10/18-7/2/19, dijous 13.30-15.30 h, Cappont

Conversa C1: 4/10/18-7/2/19, dijous 13.30-15.30 h, SUSPÈS Cappont

Aules: consulteu les aules.

Avaluació: certificats d'assistència (80% d'assistència com a mínim)

Es prioritzarà la matrícula a les persones que no hagin fet mai aquest curs.

 

 

 

 

PAS

Cursos d'anglès dins el pla de formació del PAS

Destinataris: personal UdL (PAS i PDI)

Oferta:

 • Cursos de l'A1 al C1.2, de 90 h + hores de reforç en diferent horari (tardes a partir de les 17.30 h repartides durant tot el curs, fora de l'horari laboral del PAS)
 • Curs d'atenció al públic (requisit nivell A2): de 30 h, al primer quadrimestre
 • Cursos de conversa de nivell B1, B2 i C1 assolits, de 30 hores, cada quadrimestre
 • Curs d'anglès inicial, de 25 h, al segon quadrimestre
 • Cursos de manteniment de nivells B1, B2 i C1, de 40 h, al segon quadrimestre

Horaris: consulteu la relació d'horaris 2018-2019 dels cursos del segon quadrimestre

Cursos d'anglès suspesos

Materials: consulteu la relació de llibres de text del 2n quadrimestre

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Preus UdL dels cursos del segon quadrimestre: Curs d'iniciació a l'anglès: 115 €, Cursos de manteniment B1, B2, C1: 184 €,  conversa: 129,60 €

Preus UdL: A1: 274,23 €, A2: 304,70 €, del B1 al C1.2: 335,17 €, conversa: 129,54 €

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Aules: consulteu les aules.

Avaluació:

L'avaluació dels cursos A1, A2, B2.1, C1.1 i C1.2 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació dels cursos B1 i B2.2 és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. El certificat CertACLES de B1 i de B2 d'anglès és reconegut, a més, en l'ambit estatal i europeu. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

En els cursos de manteniment, inicial i d'atenció al públic, els certificats són d'assistència (80% com a mínim).

 

PDI

El personal docent i investigador (PDI) de la UdL es pot matricular a qualsevol dels cursos d'anglès que s'ofereixen: cursos presencials, semipresencials, de conversa i als específics per al PAS i PDI (vegeu la informació més amunt).

A més, durant el curs 2018-2019 s'oferiran cursos específics d'anglès per al PDI: 

Taller de redacció d'articles en anglès

Requisit: cal disposar d'un nivell d'anglès a partir del B1.

Durada: 12 hores (4 sessions es dedicaran a la redacció d'articles i 2 sessions a la presentació oral d'articles)

Calendari i horari: del 28 de gener al 5 de febrer, de 9.30 a 11.30 h

Lloc: campus de Cappont, edifici del Centre de Cultures, aula 0.17

Programa: programa

Matriculació: del 17 de desembre de 2018 al 15 de gener de 2019 per mitjà d'aquest formulari. (Formulari tancat)

 

Suport a la docència en anglès

Requisit: cal disposar d'un nivell B2 d'anglès o superior

Durada: 12 hores (2 introductòries, 3 sessions de suport individualitzat i 1 sessió final)

Calendari i horari: 18 i 26 28 de març, tutories per establir i 14 de maig de 2019

Lloc: campus de Cappont, aula per determinar

Programa: programa

Matriculació: de l'1 al 8 de març de 2019 per mitjà d'aquest formulari (places limitades). Accés al formulari

 

 

Cursos d'estiu 2018

Anglès A2, B1, B2.1 i B2.2

Durada: 110 h (80 presencials i 30 al campus virtual)

Dates i horari: del 27 de juny al 24 de juliol de 2018, de dilluns a divendres, de 9 a 11 i d'11.30 a 13.30 h

Examen final: dies 24 i 25 de juliol al matí

Preu: 285,01 € UdL (estudiantat, PAS i PDI) / 407,88 € externs UdL

Més informació: Universitat d'Estiu de la UdL

   Darrera modificació: