Cursos d'anglès 2019-2020

Presencials

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs a la UdL

Nivells: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2

Durada: 120 hores 

Preu:  UdL 366 € / Externs UdL 500,40 €  

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari:

 • Grups de dilluns-dimecres: 2/10/2019-27/05/2020
 • Grups de dimarts-dijous: 3/10/2019-21/05/2020

Horaris: consulteu la relació d'horaris 2019-2020

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada curs

Un cop confirmats els cursos, es pot adquirir el material necessari que es farà servir. 

Aules: consulteu aules dels cursos

Avaluació:

L'avaluació de tots els cursos és final. La informació especiífica de com se supera el curs es donarà a l'inici del curs.

Els certificats dels nivells A1, A2, B2.1, C1.1 i C1.2 són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els de B1 i B2.2 porten el segell CerACLES i són reconeguts, a més, en l'ambit estatal i europeu. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

 

 

 

Semipresencials

dexway-cartell

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs a la UdL

Nivells: B1, B2.1 i B2.2

Durada: 120 hores (60 presencials i 60 d'aprenentatge autònom)

Preu: UdL 316,80 € / Externs UdL 451,20 €

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Metodologia: Cursos semipresencials que combinen una sessió de dues hores un cop a la setmana amb aprenentatge autònom mitjançant materials virtuals nous, dissenyats per tal de practicar totes les habilitats lingüístiques i l'ús de la llengua, amb tutorització constant per part del professorat. Podeu veure com són aquests materials virtuals en aquesta demostració.

Calendari, horaris i aulari:

 • B1: 1/10/2019-12/05/2020, dimarts 19-21 h, campus de Rectorat   
 • B2.1: 1/10/2019-12/05/2020, dimarts 17-19 h, campus de Cappont curs suspès
 • B2.2: 7/10/2019-8/06/2020, dilluns, 17-19 h, campus de Cappont  (en aquest curs caldrà avançar les dues darreres sessions per tal d'acabar el curs com la resta de nivells a finals de maig. S'acordaran els dies amb el professorat.)

Materials: materials virtuals Dexway i altres facilitats a les classes

Aules: consulteu aules dels cursos

Avaluació:

L'avaluació de tots els cursos és final. La informació especiífica de com se supera el curs es donarà a l'inici del curs.

Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els de B1 i B2.2 porten el segell CerACLES i són reconeguts, a més, en l'ambit estatal i europeu. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

 

Conversa

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS dins pla de formació) i externs a la UdL

Nivells: B1, B2 i C1 assolits

Durada: 30 hores 

Preus:  UdL 129,60 € / Externs UdL 187,50 €

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari, horaris i aulari:

 • Primer quadrimestre

Conversa B1: 2/10/2019-22/01/2020, dimecres 8-10 h, Cappont curs suspès

Conversa B2: 3/10/2019-23/01/2020, dijous 13.30-15.30 h, Rectorat curs suspès

Conversa C1: 1/10/2019-21/01/2020, dimarts 13.30-15.30 h, Cappont curs suspès

Aules:

Avaluació: certificats d'assistència (80% d'assistència com a mínim)

Es prioritzarà la matrícula a les persones que no hagin fet mai aquest curs.

Hi haurà una oferta semblant al 2n quadrimestre.

PAS

Cursos d'anglès dins el pla de formació del PAS

Destinataris: personal UdL (PAS i PDI)

Oferta:

 • Cursos de l'A1 al C1.2, de 90 h + hores de reforç en diferent horari (tardes a partir de les 17.30 h repartides durant tot el curs, fora de l'horari laboral del PAS)
 • Curs d'atenció al públic (requisit nivell A2): de 30 h, al primer quadrimestre
 • Cursos de conversa de nivell B1, B2 i C1 assolits, de 30 hores, cada quadrimestre
 • Curs d'iniciació a l'anglès, de 25 h, al segon quadrimestre
 • Cursos de manteniment de nivells A2, B1, B2 i C1, de 40 h, al segon quadrimestre

Horaris: consulteu la relació d'horaris dels cursos 2019-2020

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada curs

Un cop confirmats els cursos, es pot adquirir el material necessari que es farà servir.

Preus UdL dels cursos: A1:274,50 €; A2: 305 €; del B1 al C1.2: 335,50 €; Atenció al públic: 138 €; cursos de conversa: 129,60 €

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Aules: consulteu aules dels cursos

Avaluació:

L'avaluació de tots els cursos és final. La informació especiífica de com se supera el curs es donarà a l'inici del curs.

Els certificats dels nivells A1, A2, B2.1, C1.1 i C1.2 són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els de B1 i B2.2 porten el segell CerACLES i són reconeguts, a més, en l'ambit estatal i europeu. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

En els cursos d'atenció al públic, de manteniment, inicial (2n quadrimestre), els certificats són d'assistència (80% com a mínim).

 

 

 

PDI

El personal docent i investigador (PDI) de la UdL es pot matricular a qualsevol dels cursos d'anglès que s'ofereixen: cursos presencials, semipresencials, de conversa i als específics per al PAS i PDI (vegeu la informació dels horaris més amunt o al mateix formulari de matrícula per al PDI).

Cursos específics d'anglès per al PDI: 

Taller de redacció d'articles en anglès

Informació per determinar

Suport a la docència en anglès

Informació per determinar

   Darrera modificació:

Cursos d'anglès

Cursos d'anglès

Presencials

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs a la UdL

Nivells: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2

Durada: 120 hores 

Preu:  UdL 366 € / Externs UdL 500,40 €  

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

 

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari:

 • Grups de dilluns-dimecres: 2/10/2019-27/05/2020
 • Grups de dimarts-dijous: 3/10/2019-21/05/2020

Horaris: consulteu la relació d'horaris 2019-2020

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada curs

Un cop confirmats els cursos, es pot adquirir el material necessari que es farà servir.

Aules: consulteu aules dels cursos

Avaluació:

L'avaluació de tots els cursos és final. La informació especiífica de com se supera el curs es donarà a l'inici del curs.

Els certificats dels nivells A1, A2, B2.1, C1.1 i C1.2 són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els de B1 i B2.2 porten el segell CerACLES i són reconeguts, a més, en l'ambit estatal i europeu. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

 

Semipresencials

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs a la UdL

Nivells: B1, B2.1 i B2.2

Durada: 120 hores (60 presencials i 60 d'aprenentatge autònom)

Preu: UdL 316,80 € / Externs UdL 451,20 €

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

 

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Metodologia: Cursos semipresencials que combinen una sessió de dues hores un cop a la setmana amb aprenentatge autònom mitjançant materials virtuals nous, dissenyats per tal de practicar totes les habilitats lingüístiques i l'ús de la llengua, amb tutorització constant per part del professorat. Podeu veure com són aquests materials virtuals en aquesta demostració.

Calendari, horaris i aulari:

 • B1: 1/10/2019-12/05/2020, dimarts 19-21 h, campus de Rectorat   
 • B2.1: 1/10/2019-12/05/2020, dimarts 17-19 h, campus de Cappont  curs suspès
 • B2.2: 7/10/2019-8/06/2020, dilluns, 17-19 h, campus de Cappont   

Materials: materials virtuals Dexway i altres facilitats a les classes

Aules: consulteu aules dels cursos

Avaluació:

L'avaluació de tots els cursos és final. La informació especiífica de com se supera el curs es donarà a l'inici del curs.

Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els de B1 i B2.2 porten el segell CerACLES i són reconeguts, a més, en l'ambit estatal i europeu. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

 

 

Conversa

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS dins pla de formació) i externs a la UdL

Nivells: B1, B2 i C1 assolits

Durada: 30 hores 

Preus:  UdL 129,60 € / Externs UdL 187,50 €

 

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari, horaris i aulari:

 • Primer quadrimestre

Conversa B1: 2/10/2019-22/01/2020, dimecres 8-10 h, Cappont curs suspès

Conversa B2: 3/10/2019-23/01/2020, dijous 13.30-15.30 h, Rectorat curs suspès

Conversa C1: 1/10/2019-21/01/2020, dimarts 13.30-15.30 h, Cappont curs suspès

Aules:

Avaluació: certificats d'assistència (80% d'assistència com a mínim)

Es prioritzarà la matrícula a les persones que no hagin fet mai aquest curs.

Hi haurà una oferta semblant al 2n quadrimestre.

 

 

 

 

 

PAS

Cursos d'anglès dins el pla de formació del PAS

Destinataris: personal UdL (PAS i PDI)

Oferta:

 • Cursos de l'A1 al C1.2, de 90 h + hores de reforç en diferent horari (tardes a partir de les 17.30 h repartides durant tot el curs, fora de l'horari laboral del PAS)
 • Curs d'atenció al públic (requisit nivell A2): de 30 h, al primer quadrimestre
 • Cursos de conversa de nivell B1, B2 i C1 assolits, de 30 hores, cada quadrimestre
 • Curs d'iniciació a l'anglès, de 25 h, al segon quadrimestre
 • Cursos de manteniment de nivells A2, B1, B2 i C1, de 40 h, al segon quadrimestre

Horaris: consulteu la relació d'horaris dels cursos 2019-2020

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada curs

Un cop confirmats els cursos, es pot adquirir el material necessari que es farà servir.

Preus UdL dels cursos: A1:274,50 €; A2: 305 €; del B1 al C1.2: 335,50 €; Atenció al públic: 138 €; cursos de conversa: 129,60 €

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

 

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Aules: consulteu aules dels cursos

Avaluació:

L'avaluació de tots els cursos és final. La informació especiífica de com se supera el curs es donarà a l'inici del curs.

Els certificats dels nivells A1, A2, B2.1, C1.1 i C1.2 són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els de B1 i B2.2 porten el segell CerACLES i són reconeguts, a més, en l'ambit estatal i europeu. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

En els cursos d'atenció al públic, de manteniment, inicial (2n quadrimestre), els certificats són d'assistència (80% com a mínim).

 

 

PDI

El personal docent i investigador (PDI) de la UdL es pot matricular a qualsevol dels cursos d'anglès que s'ofereixen: cursos presencials, semipresencials, de conversa i als específics per al PAS i PDI (vegeu la informació dels horaris més amunt o al mateix formulari de matrícula per al PDI).

Cursos específics d'anglès per al PDI: 

Taller de redacció d'articles en anglès

Informació per determinar

Suport a la docència en anglès

Informació per determinar

 

 

 

Cursos d'estiu 2018

Anglès A2, B1, B2.1 i B2.2

Durada: 110 h (80 presencials i 30 al campus virtual)

Dates i horari: del 27 de juny al 24 de juliol de 2018, de dilluns a divendres, de 9 a 11 i d'11.30 a 13.30 h

Examen final: dies 24 i 25 de juliol al matí

Preu: 285,01 € UdL (estudiantat, PAS i PDI) / 407,88 € externs UdL

Més informació: Universitat d'Estiu de la UdL

   Darrera modificació: