Cursos de francès 2021-2022

Segon semestre

 Descarregar pdf

Oferta oberta a la comunitat universitària de la UdL i persones externes a la UdL.

Cursos presencials.

CURS DATES HORARI

A1 intensiu (120 h) [SUSPÈS]

7/02/22-1/06/22 dilluns i dimecres, 17-20 h

Conversa B1 (20 h) 

[SUSPÈS]

15/03/22-24/05/22 dimarts, 17-19 h

IMPORTANT: El desenvolupament de la situació sanitària pot afectar la docència i l’avaluació d’aquests cursos, la qual cosa pot suposar passar de cursos amb presència a l'aula a cursos en línia.

CURS PREUS

A1 intensiu (120 h) [SUSPÈS]

UdL: 366 € / Extern UdL: 500,40 €

Conversa B1 (20 h) 

[SUSPÈS]

UdL: 86,40 € / Extern Udl: 125 €

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal.

A1 intensiu

 • El curs combina dos sessions presencials amb el professor, dos dies a la setmana, amb un total de 90 hores de classe i 30 hores de feina autònoma de l'alumne a través del Campus Virtual de la UdL.

Conversa B1

 • En aquest curs es desenvoluparan les habilitats orals en llengua francesa treballant en parelles o petits grups a travès d'activitats per ampliar el vocabulari i millorar la pronunciació, l’accent i l’entonació del discurs.
 • Per determinar (s'aconsella no comprar el material fins que no es confirmi la realització del curs).
CURS DATES AULA

A1 intensiu (120 h)

dilluns i dimecres, 17-20 h AULA

Conversa B1 (20 h)

dimarts, 17-19 h AULA

Lloc de realització dels cursos: campus del Rectorat

 • L'avaluació del curs intensiu d'A1 és final (la informació específica de com se supera es donarà a l'inici del curs) i l'Institut de Llengües expedeix el certificats corresponents un cop superada aquesta avaluació. Aquests certificats són propis de la UdL i són vàlids per acreditar els coneixements de llengües en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • Curs de conversa: l’alumnat que assisteixi com a mínim al 80% de les classes podrà demanar un certificat d’assistència. 
 • A més a més, l'Institut de Llengües acull les convocatòries d'exàmens oficials de francès DELF a Lleida en col·laboració amb l'Aliança Francesa. Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar l’avaluació d’aquests cursos.

   Darrera modificació:

Cursos anuals

 Descarregar pdf

Oferta oberta a la comunitat universitària de la UdL i persones externes a la UdL.

En tots els cursos es faran dos sessions de classe a la setmana, una a l'aula i una altra per videoconferència a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida.

CURS DATES HORARI

A1 (120 h) [NOVES DATES]

19/10/21-9/06/22 dimarts i dijous*, 19-21 h

A2 (120 h) [SUSPÈS]

4/10/21-6/06/22 dilluns i dimecres*, 17-19 h

B1 (120 h) [SUSPÈS]

4/10/21-02/06/21 dimecres, 19-21 h

Llengua i cultura (60 h) [SUSPÈS]

5/10/21-31/05/22 dimarts, 17-19 h

* Sessió impartida per videoconferència

IMPORTANT: El desenvolupament de la situació sanitària pot afectar la docència i l’avaluació d’aquests cursos, la qual cosa pot suposar passar de cursos amb presència a l'aula a cursos en línia.

CURS PREU

A1 (120 h)

UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 €

A2 (120 h)

UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 €

B1 (120 h)

UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 €

Llengua i cultura (60 h)

 UdL: 183 € / Extern UdL: 250,20 €

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal.

A1, A2 i B1

 • Cursos que combinen una sessió presencial amb el professor, un dia a la setmana, i una altra a través de l’eina de videoconferència del Campus Virtual de la UdL.

Llengua i cultura

 • Aquest curs ofereix una revisió i introducció de continguts lingüístics dels nivells B1 i B2, així com una aproximació a qüestions relacionades amb els costums, la gastronomia, la literatura i altres manifestacions culturals lligades a la llengua francesa.  
 • Per determinar (s'aconsella no comprar el material fins que no es confirmi la realització del curs).
CURS DATES AULA

A1 (120 h)

dimarts i dijous*, 19-21 h AULA

A2 (120 h)

dilluns i dimecres*, 17-19 h AULA

B1 (120 h)

dimecres, 19-21 h AULA

Llengua i cultura (B1/B2) (60 h)

dimarts, 17-19 h AULA

* Sessió impartida per videoconferència

Lloc de realització dels cursos: campus del Rectorat

 • L'avaluació dels cursos d'A1, A2 i B1 és final (la informació específica de com se supera es donarà a l'inici del curs) i l'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada aquesta avaluació. Aquests certificats són propis de la UdL i són vàlids per acreditar els coneixements de llengües en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • El curs de Llengua i cultura inclou una prova d'assoliment de continguts que dona dret a un certificat d'aprofitament. 
 • A més a més, l'Institut de Llengües acull les convocatòries d'exàmens oficials de francès DELF a Lleida en col·laboració amb l'Aliança Francesa. Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar l’avaluació d’aquests cursos.

   Darrera modificació:
Formació amb autoaprenentatge
 Descarregar pdf

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 • Inscripció a la formació a través de la web l’Institut de Llengües. Consulteu en l'apartat següent les dates previstes per a l'inici de la formació, que s'aniran actualitzant durant tot el curs acadèmic. Consulteu l’apartat preinscripció i matriculació.
 • Durada de la formació: 12 mesos. Pròximes dates d’inici d’accés a la plataforma:
Data de pagament de la matrícula Accés a la plataforma
Modalitat autònoma: fins al 25/05/2022 (inclòs) 30/05/2022
Modalitat amb tutorització: fins al 25/05/2022 (inclòs) 30/05/2022
 • Les dades per accedir a la plataforma s'enviaran per correu electrònic.

 CARACTERÍSTIQUES

 • Formació virtual per mitjà de la plataforma Dexway a través d’un enfocament comunicatiu.
 • Dos modalitats d'aprenentatge:

- Autònom: l'estudiant planifica i controla el seu aprenentatge.

- Amb tutorització: inclou resolució de dubtes en 24/48 hores i seguiment setmanal de l'evolució de l'aprenentatge per part d'un tutor Dexway.

 • Accés en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu.
 • Els continguts de la plataforma també són accessibles sense connexió a Internet en accés offline durant un període màxim de 30 dies mitjançant l’app Dexway, introduint-hi l’usuari i contrasenya propis.
 • No es necessita cap prova de nivell per fer la formació, però és molt recomanable fer-la, si no es té cap nivell acreditat, per tal de saber a partir de quin nivell cal començar l’aprenentatge. Contacteu amb l’Escola d’Idiomes (il.escola@udl.cat) si esteu interessats a fer-la un cop estigueu matriculats. Les proves de nivell són presencials.
 • Manual opcional dels continguts del curs, unitat per unitat, en PDF.

 HORES DE DEDICACIÓ

 • Les hores recomanables de dedicació a la plataforma varien en funció dels nivells: nivells A1 i A2: 80-100 hores per nivell; nivells B1, B2 i C1: 120-150 hores per nivell.

PREU

12 mesos de formació sense tutorització UdL: 132 € / Externs UdL: 188 €
12 mesos de formació amb tutorització (NOU) UdL: 292 € / Externs UdL: 358 €

DESTINATARIS

 • Comunitat universitària de la UdL i persones externes a la UdL

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

 • Aquesta formació inclou tests al final de cada unitat per a la revisió del progrés individual, però no permet obtenir cap acreditació final oficial.
 • Hi ha la possibilitat de complementar aquesta formació amb els exàmens acreditatius oficials DELF que ofereix l’Institut de Llengües en convocatòria lliure.

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.

 

   Darrera modificació: