Mobilitat acadèmica

 Descarregar pdf
cartell coneix món 2020-final Cliqueu aquí per descarregar-vos el full informatiu
Per mitjà dels programes de mobilitat acadèmica l’estudiantat de la Universitat de Lleida pot cursar una part dels seus estudis en una altra universitat sense deixar de ser estudiant de la UdL i amb la garantia que les qualificacions obtingudes en mobilitat seran incorporades al seu expedient acadèmic.

El programa Erasmus Estudis, tant amb universitats dels països Erasmus com amb universitats de països associats al programa, el programa Mobilitat UdL, amb universitats majoritàriament de fora d'Europa i el programa SICUE entre universitats de l'estat espanyol són els tres grans programes de mobilitat acadèmica.

A més, el programa Erasmus Pràctiques concedeix beques per a fer pràctiques en empreses i institucions europees també amb la possibilitat de reconeixement de crèdits. A banda d’aquests programes existeixen altres possibilitats de mobilitat sense reconeixement de crèdits que també es recullen tot seguit. 

 

 

 

Programes de mobilitat acadèmica

La convocatòria dels programes Erasmus Estudis (KA103 i KA107) i Mobilitat UdL és conjunta i s’obre el mes de novembre. La convocatòria del programa SICUE depèn de la CRUE i s’obre al febrer. Els apartats següents recullen la informació tant per als estudiants interessats en una experiència de mobilitat com per aquells que ja són estudiants en mobilitat.

 

Erasmus Estudis KA103

Erasmus Estudis KA107

Mobilitat UdL

SICUE

Mobilitat amb universitats dels països Erasmus (Unió Europea, Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia).

Convocatòria 2020-21
Del 18 de novembre al 8 de desembre 2019.

 

Mobilitat amb universitats de països associats al programa Erasmus (2020/21: Rússia, Bòsnia i Herzegovina, Ucraïna, Israel, Hong Kong i Canadà).

Convocatòria 2020-21
Del 18 de novembre al 8 de desembre 2019.

Mobilitat amb universitats d'arreu del món amb qui la UdL té signats acords bilaterals d'intercanvi.

Convocatòria 2020-21
Del 18 de novembre al 8 de desembre 2019.

Programa de la CRUE per a la mobilitat entre universitats de l'Estat espanyol.

Convocatòria 2020-21
Del 13 de febrer al 13 de març 2020.

 

Pràctiques internacionals

Erasmus Pràctiques KA103 Universitat de Lleida

Erasmus Pràctiques KA103 Consorci Iberus

Erasmus Pràctiques KA103 per a doctorands - Consorci Iberus

Erasmus Pràctiques KA103 Consorci Universitats de l'Eix

Beques Erasmus per a pràctiques curriculars en països Erasmus (Unió Europea, Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia).

Convocatòria TANCADA

Beques Erasmus per a pràctiques sense reconeixement de crèdits. Coordinat i gestionat pel Campus Iberus mitjançant el Consorci "Spanish Universities for EU projects".

Convocatòria OBERTA

Beques Erasmus per a estudiants de doctorat que vulguin realitzar unes pràctiques d'entre 2 i 3 mesos en algun país europeu.

Convocatòria TANCADA

Beques Erasmus del Consorci Universitats de l'Eix.

Convocatòria TANCADA

       

 

 

 

 Altres programes de pràctiques internacionals

     

Programa STELLA Junior del Compostela Group of Universities.

 

 

     

 

Altres possibilitats de mobilitat

Altres programes de mobilitat acadèmica i pràctiques internacionals no gestionats per la unitat de Relacions internacionals. Per a més informació cal adreçar-se a la unitat, organisme o associació que gestiona cada programa.

Pràctiques internacionals

Pràcticum a l'estranger per a la titulació de MESTRE

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Programes de pràctiques d'associacions d'estudiants:

Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS): programa d'intercanvis clínics (Medicina)

IAESTE: programa de pràctiques a l'estranger (Enginyeria)

Per a més informació cal adreçar-se al responsable de pràctiques de cada facultat o escola. També es pot trobar més informació sobre pràctiques externes a la web del Negociat de Pràctiques de la UdL.

Normatives de mobilitat

Normatives generals

Carta de l'estudiant Erasmus (en castellà)

 

Normatives específiques dels centres

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Facultat de Lletres

 

Informacions externes: cursos d'estiu i programes de màster a l'estranger

   Darrera modificació: