Programa d'Activitats Conjuntes UdG-UdL-URV. TARRAGONA

 Descarregar pdf

Ruta del Císter i la Tarraco Romana 10 i 11 de març.

 

 

Dia 9 de març/9 de marzo/9th March

Arrivada a Tarragona/Llegada a Tarragona/Arrival to Tarragona
HOTEL LÀURIA

Dia 10 de març/10 de marzo/10th March

Visita dels monestirs de Santes Creus i Poblet/Visita de los monasterios de Santes Creus y Poblet/ Visit to the monasteries of Santes Creus and Poblet

10.00 Sortida de Tarragona/leaving from Tarragona (estació de ferrocarrils/train station)
11.00 Visita al Monestir de Santes Creus/Visit to Monastery of Santes Creus
16.00 Visita al Monestir de Poblet/Visit to Monastery of Poblet
22.00 Sopar/Dinner

Els monestirs de Santes Creus i Poblet constitueixen un exemple de la vida monacal del segle XII a Catalunya

Los monasterios de Santes Creus y Poblet constituyen un ejemplo de la vida monacal del siglo XII en Catalunña

The monesteries of Santes Creus and Poblet are an example what life was in the monasteries of the XII century in Catalonia
 

 

 

Dia 11 de març/11 de marzo/11th March


11.00 Visita a la Tarraco Romana/Visit to Roman Tarraco                                      

Coneixerem la part més antiga i monumental de Tarragona, Tarraco que fou la capital de la Hispania Citerior durant el domini de l'Imperi Romà. Visitarem l'amfiteatre, el pretori, el circ i les muralles

Conoceremos la parte más antigua y monumental de Tarragona, Tarraco que fue la capital de la Hispania Citerior durante el dominio del Imperio Romano. Visitaremos el anfiteatro, el pretorio, el circo, las murallas.

We will visit the most ancient and historic part of Tarragona. Tarraco which was the capital of Hispania Citerior at the time the Roman Empire. We will visit the amphiteatre, the praetorium, the circus and the wall.

 
  • Preu/precio/cost: 25€ si voleu una sola nit/if you want to stay one night/si queréis una sola noche O/OR 50€ SI voleu dues nits/if you prefer two nights/si queréis dos noches. Els preus inclouen/ los precios incluyen / these prices include

    • Visites guiadesen català/visitas guiadas en catalán/guided visits in Catalan
    • Allotjament Hotel Làuria/Alojamiento Hotel Làuria/Accommodation Hotel Lauria
    • Sopar/Cena/Dinner (dia 11)
   Darrera modificació: