Concursos de personal docent i investigador contractat

 Descarregar pdf

NORMATIVES PER A LA SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat contractat doctor en règim laboral a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professort lector a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat associat a la UdL

Acord d'acreditació del requisit d'exercici d'activitat professional per presentar-se a concursos de professorat associat a la UdL

Protocol per a la realització de les proves i actes presencials dels concursos d’accés de professorat a la UdL, per mitjans electrònics 

ALERTA: La Universitat de Lleida informa que, des del 14 de març fins el 31 de maig de 2020, resta suspès el còmput dels terminis per presentar sol·licituds, recursos i qualsevol altra actuació en procediments tramitats per la UdL. Aquesta suspensió no afecta la possibilitat de presentar documents davant el registre electrònic, que continua funcionant amb normalitat. El còmput dels terminis es reprendrà l'1 de juny de 2020, i acabaran quan transcorrin els dies que en restaven en data 14 de març.

 

AVÍS PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir directament al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

 

CONVOCATÒRIES ACTIVES

Convocatòria Serra Húnter - 8 Places de Professorat Lector 

Convocatòria 7 places de Catedràtic laboral per promoció interna (Concurs 79)

Convocatòria 12 Places de Professorat Lector (Concurs 81)

Convocatòria 8 Places de Professorat Agregat (Concurs 80)

Convocatòria 1 Plaça de Professorat Agregat vinculada al GSS (Concurs 81) OBERTA

Convocatòria 2 Places de Professorat Agregat per promoció interna (Concurs 81) OBERTA

Convocatòria 2 Places de Professorat Agregat interí (Concurs 80) OBERTA

PROCÉS SELECTIU EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER 2019-20. 1a Convocatòria- 8 places Professorat Lector

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Avís publicació Resolució de 15/1/2020 publicada al DOGC 8047 de 22 de gener i bases de la convocatòria.

Avís publicació e-seu: Relació provisional persones admeses i excloses / Provisional list of accepted or rejected candidates. (25/2/2020)

Avís publicació e-seu: Relació definitiva persones admeses i excloses / Definitive list of accepted or rejected candidates. (11/3/2020)

Procés selectiu UdL-LE-8042/selection process UdL-LE-8042:

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració UdL_LE-8042 (9/7/2020). Data de Constitució: 8 de juliol de 2020 / Assessment criteria UdL-LE-8042 (9/7/2020) Date Constitution: 8th July 2020.

Avís publicació e-seu: Resultat de la 1a fase del proces selectiu UdL-LE-8042 (14/09/2020)  / Results of the first stage: 14th september 2020

Avís publicació e-Seu: Acord de la Comissió de Selecció del procés selectiu UdL-LE-8042 per realitzar la 2a fase amb mitjans virtuals (18/9/2020)

Avís publicació e-seu: Calendari d'actuacions de la 2a fase del procés selectiu UdL-LE-8042 (18/9/2020) /Sechedule of 2nd stage (18/9/2020)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase del procés selectiu UdL-LE-8042, que es realitzarà divendres 9 d'octubre de 2020.

Avís publicació e-Seu: Acord acta 2a fase i proposta de contractació del procés selectiu de la plaça UDL-LE-8042  (13/10/2020)

Procés selectiu UdL-LE-8043/selection process UdL-LE-8043:

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-8043 (11/6/2020). Data de Constitució: 9 de juny de 2020 /Assessment criteria UdL-LE-8043  (11/6/2020)  Date Constitution: 9th June 2020

Avís publicació e-seu: Resultat de la 1a fase del proces selectiu UdL-LE-8043 (6/7/2020)  / Results of the first stage: 6th July 2020

Avís publicació e-Seu: Acord de la Comissió de Selecció del procés selectiu UdL-LE-8043 per realitzar la 2a fase amb mitjans virtuals (23/7/2020)

Avís publicació e-seu: Calendari d'actuacions de la 2a fase del procés selectiu UdL-LE-8043 (30/7/2020) /Sechedule of 2nd stage (30/7/2020)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase del procés selectiu UdL-LE-8043, que es realitzarà dimecres 16 de setembre de 2020.

Avís publicació e-Seu: Acord acta 2a fase i proposta de contractació del procés selectiu de la plaça UDL-LE-8043  (17/09/2020)

Procés selectiu UdL-LE-8044/selection process UdL-LE-8044:

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-8044 (10/7/2020). Data de Constitució: 3 de juliol de 2020 /Assessment criteria UdL-LE-8044  10/7/2020)  Date Constitution: 3th July 2020

Avís publicació e-seu: Resultat de la 1a fase del proces selectiu UdL-LE-8044 (24/7/2020)  / Results of the first stage: 24th July 2020

Avís publicació e-Seu: Acord de la Comissió de Selecció del procés selectiu UdL-LE-8044 per realitzar la 2a fase amb mitjans virtuals (28/7/2020)

Avís publicació e-seu: Calendari d'actuacions de la 2a fase del procés selectiu UdL-LE-8044 (28/7/2020) /Sechedule of 2nd stage (28/7/2020)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase del procés selectiu UdL-LE-8044, que es realitzarà divendres 25 de setembre de 2020.

Avís publicació e-Seu: Acord acta 2a fase i proposta de contractació del procés selectiu de la plaça UDL-LE-8044 (25/09/2020)

Procés selectiu UdL-LE-8045/selection process UdL-LE-8045: Resolució de prórroga d'un mes al termini perquè es constitueixi la comissió fins el 14.9.2020 / Resolution of one-month extension for the Constitution of the Selection Committee deadline, 14th September 2020.

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració UdL_LE-8045 (4/9/2020). Data de Constitució: 2 de setembre de 2020 / Assessment criteria UdL-LE-8045 (4/9/2020) Date Constitution: 2nd September 2020.

Avís publicació e-seu: Resultat de la 1a fase del proces selectiu UdL-LE-8045 (1/10/2020)  / Results of the first stage: 1th october 2020

Avís publicació e-Seu: Acord proposta de contractació del procés selectiu de la plaça UDL-LE-8045 (1/10/2020)

 

Procés selectiu UdL-LE-8046/selection process UdL-LE-8046:

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-8046 (15/6/2020). Data de Constitució: 12 de juny de 2020 /Assessment criteria UdL-LE-8046  (15/6/2020)  Date Constitution: 12th June 2020

Avís publicació e-seu: Rectificació del document criteris anterior amb motiu de l'existència d'errades de format/Amendment of the last assessment criteria document because of the existence of a format error (16/06/2020)

Avís publicació e-seu: Resultat de la 1a fase del proces selectiu UdL-LE-8046 (29/6/2020)  / Results of the first stage: 29th June 2020

Avís publicació e-Seu: Acord de la Comissió de Selecció del procés selectiu UdL-LE-8046 per realitzar la 2a fase amb mitjans virtuals (9/7/2020)

Avís publicació e-seu: Calendari d'actuacions de la 2a fase del procés selectiu UdL-LE-8046 (9/7/2020) /Sechedule of 2nd stage (9/7/2020)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase del procés selectiu UdL-LE-8046, que es realitzarà dilluns 7 de setembre de 2020.

Avís publicació e-Seu: Acord acta 2a fase i proposta de contractació del procés selectiu de la plaça UDL-LE-8046  (08/09/2020)

Procés selectiu UdL-LE-8047/selection process UdL-LE-8047:

Avís publicació e-seu: Criteris de Valoració UdL-LE-8047 (12/6/2020). Data de Constitució: 7 de juny de 2020 /Assessment criteria UdL-LE-8043  (12/6/2020)  Date Constitution: 7th June 2020

Avís publicació e-seu: Resultat de la 1a fase del proces selectiu UdL-LE-8047 (30/6/2020)  / Results of the first stage: 30th June 2020

Avís publicació e-Seu: Acord de la Comissió de Selecció del procés selectiu UdL-LE-8047 per realitzar la 2a fase amb mitjans virtuals (7/7/2020)

Avís publicació e-seu: Calendari d'actuacions de la 2a fase del procés selectiu UdL-LE-8047 (10/7/2020) /Sechedule of 2nd stage (10/7/2020)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase del procés selectiu UdL-LE-8047, que es realitzarà dijous 10 de setembre de 2020.

Avís publicació e-Seu: Acord acta 2a fase i proposta de contractació del procés selectiu de la plaça UDL-LE-8047  (10/09/2020)

Procés selectiu UdL-LE-8048/ selection process UdL-LE-8048:

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració UdL-LE-8048 (23/6/2020). Data de Constitució: 19 de juny de 2020/ Assessment criteria UdL-LE-8048 (23/6/2020) Date Constitution: 19th June 2020

Avís publicació e-seu: Resultat de la 1a fase del proces selectiu UdL-LE-8048 (7/7/2020)  / Results of the first stage: 7th July 2020

Avís publicació e-Seu: Acord de la Comissió de Selecció del procés selectiu UdL-LE-8048 per realitzar la 2a fase amb mitjans virtuals (13/7/2020)

Avís publicació e-seu: Calendari d'actuacions de la 2a fase del procés selectiu UdL-LE-8048 (10/7/2020) /Sechedule of 2nd stage (17/7/2020)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase del procés selectiu UdL-LE-8048, que es realitzarà dilluns 27 de juliol de 2020 a les 9,00 h

Avís publicació e-Seu: Proposta de contractació de la Comissió de Selecció de la plaça UDL-LE-8048 com a resultat de la 2a fase (28/7/2020)

 

Procés selectiu UdL-LE-8049/ selection process UdL-LE-8049:

Avís publicació e-Seu: Criteris de Valoració UdL-LE-8049 (01/7/2020). Data de Constitució: 1 de juliol de 2020/ Assessment criteria UdL-LE-8049 (01/7/2020) Date Constitution: 1th July 2020

Avís publicació e-seu: Resultat de la 1a fase del proces selectiu UdL-LE-8049 (30/7/2020)  / Results of the first stage: 30th July 2020

Avís publicació e-Seu: Acord de la Comissió de Selecció del procés selectiu UdL-LE-8049 per realitzar la 2a fase amb mitjans virtuals (30/7/2020)

Avís publicació e-seu: Calendari d'actuacions de la 2a fase del procés selectiu UdL-LE-8049 (30/7/2020) /Sechedule of 2nd stage (30/7/2020)

Avís publicació e-seu: CANVI AULA de la 2a fase del procés selectiu UdL-LE-8049 (17/09/2020)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase del procés selectiu UdL-LE-8049, que es realitzarà dijous 1 d'octubre de 2020 

Avís publicació e-Seu: Acord acta 2a fase i proposta de contractació del procés selectiu de la plaça UDL-LE-8049  (2/10/2020)

ALTRES PROCESSOS SELECTIUS

La notificació als interessats i la publicació d'actes administratius s'efectuarà al TAULER D'ANUNCIS de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida

 

Convocatòria de 7 places de Catedràtic laboral per promoció interna (Concurs79) 

Resolució d’1 de setembre de 2020, de la Universitat de Lleida, publicada al DOGC 8219 de 7.9.2020

Data publicació: 7 de setembre de 2020
Termini presentació de sol·licituds: 8 d'octubre de 2020
Termini per resoldre el concurs: 7 de febrer de 2021
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (13/10/2020)

PICL18: Prehistòria

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 16/10/2020)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PICL18 (20/10/2020)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça PICL18 (4/11/2020)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PICL18 (4/11/2020)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase de la plaça PICL18, que es realitzarà divendres 27 de novembre de 2020.

Avís publicació e-Seu: Acta 2a fase i relació prioritzada de la plaça PICL18 (2/12/2020)

Avís publicació e-Seu: Proposta de Contractació de la plaça PICL18 (2/12/2020)

PICL19: Enginyeria Química

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 21/10/2020)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PICL19 (30/10/2020)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça PICL19 (24/11/2020)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PICL19 (24/11/2020)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase, de la plaça PICL19, que es realitzarà dimarts 19 de gener de 2021.

Avís publicació e-Seu: Acta 2a fase i relació prioritzada de la plaça PICL19 (22/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Proposta de Contractació de la plaça PICL19 (22/1/2021)

PICL20: Enginyeria Química

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 21/10/2020)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PICL20 (30/10/2020)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça PICL20 (24/11/2020)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PICL20 (24/11/2020)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase, de la plaça PICL20, que es realitzarà dimecres 20 de gener de 2021.

Avís publicació e-Seu: Acta 2a fase i relació prioritzada de la plaça PICL20 (22/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Proposta de Contractació de la plaça PICL20 (22/1/2021)

PICL21: Enginyeria Química

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 19/10/2020)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PICL21 (30/10/2020)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça PICL21 (18/11/2020)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PICL21 (18/11/2020)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase de la plaça PICL21, que es realitzarà dimecres 16 de desembre de 2020.

Avís publicació e-Seu: Acta 2a fase i relació prioritzada de la plaça PICL21 (21/12/2020)

Avís publicació e-Seu: Proposta de Contractació de la plaça PICL21 (21/12/2020)

PICL22: Enginyeria Química

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 21/10/2020)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PICL22 (30/10/2020)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça PICL22 (24/11/2020)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PICL22 (24/11/2020)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase, de la plaça PICL22, que es realitzarà dimecres 20 de gener de 2021.

Avís publicació e-Seu: Acta 2a fase i relació prioritzada de la plaça PICL22 (22/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Proposta de Contractació de la plaça PICL22 (22/1/2021)

PICL23: Biologia Cel·lular

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 23/10/2020)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PICL23 (30/10/2020)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça PICL23 (10/11/2020)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PICL23 (13/11/2020)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase de la plaça PICL23, que es realitzarà dijous 26 de novembre de 2020.

Avís publicació e-Seu: Acta 2a fase i relació prioritzada de la plaça PICL23 (03/12/2020)

Avís publicació e-Seu: Proposta de Contractació de la plaça PICL23 (03/12/2020)

PICL24: Producció Vegetal

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 20/10/2020)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PICL24 (23/10/2020)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça PICL24 (3/11/2020)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PICL24 (3/11/2020)

Avís publicació e-Seu: Acta 2a fase i relació prioritzada de la plaça PICL24 (26/11/2020)

Avís publicació e-Seu: Proposta de Contractació de la plaça PICL24 (26/11/2020)

Convocatòria de 12 places de professorat lector/professorat ajudant doctor (Concurs 81) 

Resolució de 26 d'octubre de 2020 publicada al DOGC 8261 de 2.11.2020

Data publicació: 2 de novembre de 2020
Termini presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2020
Termini per resoldre el concurs: 2 d'abril de 2021
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-seu: Relació provisional persones admeses i excloses (2/12/2020) 

Avís publicació e-seu: Relació definitiva persones admeses i excloses (22/12/2020) 

Plaça 1: Producció Animal

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 14/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça 1 (21/1/2021)

Plaça 2: Filosofia del dret, Moral i Política

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 18/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça 2 (19/1/2021)

Plaça 3: Comunicació Audiovisual i Publicitat 

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 14/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça 3 (19/1/2021)

Plaça 4: Sociologia

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 15/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça 4 (18/1/2021)

Plaça 5: Història Antiga

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 8/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça 5 (13/1/2021)

Plaça 6: Infermeria 

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 15/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça 6 (19/1/2021)

Plaça 7: Arquitectura i Tecnologia de Computadors

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 19/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça 7 (20/1/2021)

Plaça 8: Llenguatges i Sistemes Informàtics

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 14/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça 8 (26/1/2021)

Plaça 10: Llenguatges i Sistemes Informàtics

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 12/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça 10 (26/1/2021)

Plaça 11: Llenguatges i Sistemes Informàtics

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 14/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça 11 (26/1/2021)

Plaça 12: Didàctica i Organització Escolar

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 19/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça 12 (20/1/2021)

 

Convocatòria de 8 places de professorat agregat/professorat contractat doctor (Concurs 80) 

Resolució de 3 de novembre de 2020 publicada al DOGC 8267 de 10.11.2020

Data publicació: 10 de novembre de 2020
Termini presentació de sol·licituds: 9 de desembre de 2020
Termini per resoldre el concurs: 10 d'abril de 2021
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

Avís publicació e-seu: Relació definitiva persones admeses i excloses (22/12/2020)

Plaça PA126: Comercialització i Investigació de Mercats 

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 19/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PA126 (20/1/2021)

Plaça PA127: Producció Animal

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 14/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PA127 (25/1/2021)

Plaça PA128: Dret Administratiu 

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 19/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PA128 (20/1/2021)

Plaça PA129: Tecnologia Electrònica 

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 12/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PA129 (20/1/2021)

Plaça PA130: Tecnologia Electrónica

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 12/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PA130 (20/1/2021)

Plaça PA131: Infermeria 

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 15/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PA131 (26/1/2021)

Plaça PA133: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació 

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 7/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça PA133 (13/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça PA133 (26/1/2021)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PA133 (26/1/2021)

 

Convocatòria d'1 plaça de professorat agregat/professorat contractat doctor, vinculada al GSS (Concurs 81) 

Resolució de 18 de desembre de 2020 publicada al DOGC 8311 de 8.1.2021

Data publicació: 8 de gener de 2021
Termini presentació de sol·licituds: 5 de febrer de 2021
Termini per resoldre el concurs: 8 de juny de 2021
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

 

Convocatòria de 2 places de professorat agregat/professorat contractat doctor, per promoció interna (Concurs 81) 

Resolució de 18 de desembre de 2020 publicada al DOGC 8311 de 8.1.2021

Data publicació: 8 de gener de 2021
Termini presentació de sol·licituds: 5 de febrer de 2021
Termini per resoldre el concurs: 8 de juny de 2021
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria promoció interna pdf

 

Convocatòria de 2 places de professorat agregat/professorat contractat amb règim d'interinitat (Concurs 80) 

Resolució de 8 de gener de 2021 publicada a l'e-tauler de la Universitat de Lleida amb data 8 de gener de 2021

Data publicació: 8 de gener de 2021
Termini presentació de sol·licituds: 5 de febrer de 2021
Termini per resoldre el concurs: 8 d'abril de 2021
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria pdf

 

 

   Darrera modificació: