Ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus

 Descarregar Pdf
CONVOCATÒRIA curs 2017-2018 (OBERTA)
 
Què és

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants, matriculats a la UdL, amb rendes més baixes, que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar, i que han pogut condicionar el pagament de la matrícula de les titulacions oficials de la UdL durant el curs acadèmic 2017-2018.

 
Qui el pot sol·licitar

Aquests ajuts van adreçats a l'estudiantat matriculat en alguna titulació oficial en un centre propi de la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2017-2018, i que es trobi en una situació socioeconòmica familiar especialment greu.

 
Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la Convocatòria en l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL i finalitza el 30 d'abril de 2018.
Aquest termini romandrà obert sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària, en funció de les resolucions parcials que es vagin produint durant el curs i fins a la data final (30/04/2018).

On s'ha de presentar la sol·licitud

En el Registre General o Registres Auxiliars de la UdL o en el registre electrònic previst en la seu electrònica.

Quina documentació s'ha de presentar 

  • Sol·licitud segons l'imprès normalitzat adreçat al Vicerectorat d'Estudiants de la UdL (annex I).
  • Declaració jurada de l'estudiant en què justifica els motius pels quals demana l'ajut, la situació d'especial dificultat en què es troba i llurs circumstàncies.
  • Fotocòpia de la Declaració de l'IRPF i de patrimoni -si és el cas-, de l'exercici 2016 (que s'han presentat durant l'any 2017). En cas que, durant el curs acadèmic, s'hagi produït un empitjorament greu de les condicions socioeconòmiques familiars que no quedi reflectit a les declaracions de la renda i de patrimoni referides a l'exercici 2016, s'haurà d'acreditar documentalment aquesta situació.
  • Documentació que es consideri adient per acreditar la situació soecioeconòmica familiar especialment greu.


Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus

Bases reguladores

Sol·licitud

Sol·licitud

                                                                              amb la col·laboració de l'Obra Social de "La Caixa"  

   Darrera modificació: