Beques de Col·laboració UdL


La UdL ofereix a l'estudiantat la possibilitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals. Les beques de col·laboració són una oportunitat de formació complementària per a l'estudiant que cursa estudis a la UdL en règim d'ensenyament oficial.