Beques de col·laboració en unitats de la UdL

Convocatòria EXTRAORDINÀRIA curs 2018-2019

La normativa vigent habilita les universitats per portar a terme una política d'ajuts i beques que permetin, d'una banda, afavorir la formació integral de l'estudiantat amb la realització d'activitats de caràcter pràctic i, d'altra, proporcionar uns ajuts econòmics que contribueixin al seu manteniment durant l'estada a la universitat.
 

Per al curs 2018-19, la Universitat de Lleida convoca 15 beques de col·laboració més, oferint així a l'estudiantat que cursa estudis de grau o màster a la UdL en regim d'ensenyament oficial, la possiblitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats.
 

Les sol·licituds s'han de presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php.
 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php i finalitza el dia 19 de novembre de 2018.       

 

Bases de la Convocatòria

Fitxes de les beques i documents annexos

Declaració responsable

Declaració responsable

 

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Correcció d'errades de la Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional d'adjudicacions

Llista definitiva d'adjudicacions

 

 

Per qualsevol dubte o incidència us podeu adreçar a la unitat d'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA:

Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida

suportestudiants@udl.cat
Tel. 973 003 588 / 973 003 595


Reglament

 

Carpeta2Documentació per becaris i becàries               Carpeta2  Documentació per tutores i tutors

Convocatòria ORDINÀRIA curs 2018-2019

 

 

La normativa vigent habilita les universitats per portar a terme una política d'ajuts i beques que permetin, d'una banda, afavorir la formació integral de l'estudiantat amb la realització d'activitats de caràcter pràctic i, d'altra, proporcionar uns ajuts econòmics que contribueixin al seu manteniment durant l'estada a la universitat.
 

Per al curs 2018-19, la Universitat de Lleida convoca 90 beques de col·laboració, oferint així al seu estudiantat la possiblitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals.
 

Les sol·licituds s'han de presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php.
 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php i finalitza el dia 10 d'abril de 2018

ESTAT: TANCAT

 

Bases de la Convocatòria

Fitxes de les beques

 

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses 

Llista provisional d'adjudicacions 

Llista definitiva d'adjudicacions

 

2a Actualització de la Llista d'Espera

 

Per qualsevol dubte o incidència us podeu adreçar a la unitat D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA:

Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
suportestudiants@udl.cat
Tel. 973 003 588 / 973 003 595


Reglament

 

Carpeta2Documentació per becaris i becàries                 Carpeta2Documentació per tutores i tutors

   Darrera modificació: