Beques de col·laboració en unitats i àrees de la UdL

Convocatòria ORDINÀRIA curs 2017-2018

La normativa vigent habilita les universitats per portar a terme una política d'ajuts i beques que permetin, d'una banda, afavorir la formació integral de l'estudiantat amb la realització d'activitats de caràcter pràctic i, d'altra, proporcionar uns ajuts econòmics que contribueixin al seu manteniment durant l'estada a la universitat.
 

Per al curs 2017-2018, la Universitat de Lleida convoca 75 beques de col·laboració, oferint així al seu estudiantat la possiblitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals i serveis universitaris.
 

Les sol·licituds s'han de presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php.
 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php i finalitza el dia 7 d'abril de 2017  

 

Convocatòria i documents annexos
Fitxes de les beques
 
 

1a Actualització de la llista d'espera

 

Per qualsevol dubte o incidència us podeu adreçar al SERVEI D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA:

Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
info@udl.cat

Tel. 973 003 588 / 973 003 589


Reglament

 

Carpeta2Documentació per becaris i becàries                 Carpeta2Documentació per tutores i tutors

Convocatòria EXTRAORDINÀRIA curs 2017-2018

La normativa vigent habilita les universitats per portar a terme una política d'ajuts i beques que permetin, d'una banda, afavorir la formació integral de l'estudiantat amb la realització d'activitats de caràcter pràctic i, d'altra, proporcionar uns ajuts econòmics que contribueixin al seu manteniment durant l'estada a la universitat.
 

Per al curs 2017/18, la Universitat de Lleida convoca 15 beques de col·laboració més, oferint així al seu estudiantat la possiblitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals i serveis universitaris.
 

Les sol·licituds s'han de presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php.
 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php i finalitza el dia 16 de novembre de 2017.       

 

Convocatòria

Documents annexos

 

 

Per qualsevol dubte o incidència us podeu adreçar a la unitat d'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA:

Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
info@udl.cat

Tel. 973 003 588 / 973 003 589


Reglament

 

Carpeta2Documentació per becaris i becàries               Carpeta2  Documentació per tutores i tutors

Convocatòria ORDINÀRIA curs 2018-2019

 

 

La normativa vigent habilita les universitats per portar a terme una política d'ajuts i beques que permetin, d'una banda, afavorir la formació integral de l'estudiantat amb la realització d'activitats de caràcter pràctic i, d'altra, proporcionar uns ajuts econòmics que contribueixin al seu manteniment durant l'estada a la universitat.
 

Per al curs 2018-19, la Universitat de Lleida convoca 90 beques de col·laboració, oferint així al seu estudiantat la possiblitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals.
 

Les sol·licituds s'han de presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php.
 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php i finalitza el dia 10 d'abril de 2018

ESTAT: TANCAT

 

Bases de la Convocatòria

Fitxes de les beques

 

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses 

Llista provisional d'adjudicacions 

Llista definitiva d'adjudicacions

L'estudiantat disposa de cinc dies hàbils per presentar-se en la unitat d’Informació i Orientació Universitària, signar l’acceptació de la beca de col·laboració (annex V de la convocatòria) i aportar la documentació prevista en la base 8 de la Convocatòria.

Documentació a presentar I model 145

Documentació a presentar I model 145

L’acceptació i la tramesa de documentació també es pot fer al correu electrònic: siau@udl.cat en el termini establert en la convocatòria. Cal especificar en l’assumpte del missatge: Acceptació beca col·laboració.

El termini d'acceptació de la beca finalitza el 25 de juliol de 2018.

 

Per qualsevol dubte o incidència us podeu adreçar a la unitat D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA:

Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
info@udl.cat

Tel. 973 003 588 / 973 003 589


Reglament

 

Carpeta2Documentació per becaris i becàries                 Carpeta2Documentació per tutores i tutors

   Darrera modificació: