Matèria Transversal

 Descarregar Pdf
  enreraOferta Matèria Transversal- Bàsica -1r i 2n semestre (CG 15/06/2017 i 25/10/2017)  
Oferta Matèria Transversal- Estratègica -1r i 2n semestre (CG 15/06/2017 i 25/10/2017)
 • Segons el DECRET 88/2017, de 4 de juliol (DOGC 7406, del 6 de juliol), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2017-2018, el preu del crèdit és de 39,53€
 
Oferta Matèria Transversal- Bàsica -1r i 2n semestre (CG 29/06/2016)  
Oferta Matèria Transversal- Estratègica -1r i 2n semestre (CG 29/06/2016)
Oferta Matèria Transversal - Universitat d'Estiu (aprovada per CG 22/02/2017) 
Oferta Matèria Transversal- Xarxa Vives d'Universitats (CG 15/06/2017)
 • Segons el DECRET 268/2016, de 5 de juliol (DOGC 7157, del 7 de juliol), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2016-2017, el preu del crèdit és de 39,53€

Oferta Matèria Transversal- 1r i 2n semestre (CG des del 30/06/2015 al 24/02/2016)  
Oferta Matèria Transversal- 1r i 2n semestre (aprovada per CG 23/07/2015)
Oferta Matèria Transversal- (aprovada per CG 27/10/2015)
Oferta Matèria Transversal - Universitat d'Estiu (aprovada per CG 24/02/2016) 
Oferta Matèria Transversal- Xarxa Vives d'Universitats (CG 29/06/2016)

 • Segons el DECRET 118/2015, de 23 de juny (DOGC 6900, del 26 de juny), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2015-2016, el preu del crèdit és de 39,53€

Oferta Matèria Transversal- 1r i 2n semestre (aprovada per CG 25/07/2014) 
Oferta Matèria Transversal- 1r i 2n semestre (aprovada per CG 29/10/2014)
Oferta Matèria Transversal- Universitat d'Estiu (aprovada per CG 06/03/2015)
Oferta Matèria Transversal- Xarxa vives d'Universitats (aprovada per CG 20/05/2015)

 • Segons el DECRET 92/2014, de 17 de juny (DOGC 6647, del 19 de juny), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2014-2015, el preu del crèdit és de 39,53€
Oferta Matèria Transversal- 1r i 2n semestre (aprovada per CG 02/10/2013) 
Oferta Matèria Transversal- 2n semestre (aprovada per CG 29-01-2014)
Oferta Matèria Transversal- Universitat d'Estiu (aprovada per CG 11/12/2013)
Oferta Matèria Transversal- Xarxa Vives d'Universitats (aprovada per CG 28/05/2014)

 • Segons el DECRET 192/2013, de 9 de juliol (DOGC 6415, del 11 de juliol), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2013-2014, el preu del crèdit és de 39,53€

Oferta Matèria Transversal- 1r i 2n semestre (aprovada per CG 27/06/2012)
Oferta Matèria Transversal- 2n semestre (aprovada per CG 30/01/2013)
Oferta Matèria Transversal- Universitat d'Estiu (aprovada per CG 24/04/2013)
Oferta Matèria Transversal- Xarxa Vives d'Universitats (aprovada per CG 26/06/2013)

 • Segons el DECRET 77/2012, de 10 de juliol (DOGC 6169, del 12 de juliol), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2012-2013, el preu del crèdit és de 39,53€

 • Reconeixement de llengües (veure disposició addicional cinquena de la normativa)  
  * Aclariments tècnics
  * Disposició Transitòria de la Normativa  

Oferta Matèria Transversal- 1r i 2n semestre (aprovada per CG 29/04/2011 i 12/07/2011) 
Oferta Matèria Transversal- Universitat d'Estiu (aprovada per CG 29/04/2012)

 • Segons el DECRET 365/2011, de 12 de juliol (DOGC 5920, del 14 de juliol), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2011-2012, el preu del crèdit és de 23,72€

   Oferta Matèria Transversal- 1r i 2n semestre
 Oferta Matèria Transversal
- Universitat d'Estiu (aprovada per CG 30/03/2011)

 

   Oferta Matèria Transversal

   Darrera modificació: