e-Compulsa Electronica

 Descarregar Pdf
PROJECTE e-COMPULSA ELECTRÒNICA
CONCEPTES Compulsa electrònica: és el procediment de digitalització de la documentació en suport paper i la seua comprovació, la qual produeix una còpia autèntica electrònica del document. (Ordre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia-JUS 465/2005 d'11 de novembre).

Certificat Digital: és un document digital mitjançant el qual un tercer confiable (una autoritat de certificació) garanteix la vinculació entre la identitat d'un subjecte o entitat i la seua clau pública.
DIRECCIÓ  
EQUIP  
OBJECTIU FINAL Establir el mecanisme a través del qual s'efectua la compulsa electrònica de documents en PDF.
ACCIONS A REALITZAR Definició de l'equip del projecte.
Anàlisis pendents (funcional, jurídic i tecnològic)
ACCIONS REALITZADES  
ESTAT DEL PROJECTE
Inici Anàlisi funcional Anàlisi tecnològica Anàlisi jurídica Disseny Validació Preproducció Producció Avaluació Millora

DATA DE FINALITZACIÓ:


OBSERVACIONS:
   Darrera modificació: