e-Contractació

 Descarregar Pdf
PROJECTE e-CONTRACTACIÓ
CONCEPTES Consisteix en l'utilització de mitjans electròncs en algunes o totes les fases de la contractació pública. En aquest cas, estaríem parlant de contractació electrònica integral.
DIRECCIÓ Gerència
EQUIP Mariona Capdevila (Àrea Econòmica)
Mercè Sanz (Secció de Contractació)
OBJECTIU FINAL Desenvolupar les fases següents:
  • gestió-e
  • licitació-e
  • notificació-e
ACCIONS A REALITZAR Adhesió al perfil del contractant de la plataforma de la Generalitat.
El Perfil del Contractant (espai de la Seu Electrònica) publicarà, en el marc de la Llei de Contractes del Sector Públic, qualsevol data i informació referent a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació.
ACCIONS REALITZADES  
ESTAT DEL PROJECTE
Inici Anàlisi funcional Anàlisi tecnològica Anàlisi jurídica Disseny Validació Preproducció Producció Avaluació Millora
DATA DE FINALITZACIÓ:


OBSERVACIONS:
   Darrera modificació: