e-Logs

 Descarregar Pdf
PROJECTE e-LOGS
CONCEPTES Evidències electròniques: El coneixement indubtable, i suficient per a sustentar una certesa legal, relativa a l'existència o inexistència d'un objecte informàtic.

Estudiar com es podrien utilitzar els e-logs dels serveis i unitats per a la detecció d'atacs, tendències o patrons en la seguretat informàtica.
DIRECCIÓ Secretaria General
EQUIP Àmbit de seguretat tècnico-jurídica
Assessoria Jurídica
Carles Fornos (ASIC)
OBJECTIU FINAL Planificar i especificar la creació d'un sistema centralitzat de control i anàlisis de registres de seguretat de les Universitats Catalanes.
ACCIONS A REALITZAR a) Disposar d'un informe de les evidències necessàries en cada procediment.
b) Definir una eina informàtica per gestionar els e-logs.
ACCIONS REALITZADES  
ESTAT DEL PROJECTE
Inici Anàlisi funcional Anàlisi tecnològica Anàlisi jurídica Disseny Validació Preproducció Producció Avaluació Millora

DATA DE FINALITZACIÓ:


OBSERVACIONS:
   Darrera modificació: