e-Vot

 Descarregar Pdf
ROJECTE e-VOT
CONCEPTES

La votació electrònica es desenvolupa mitjançant una plataforma informàtica, comuna a totes les universitats públiques de Catalunya, la qual inclou els sistemes de seguretat que garanteixen l’anonimat dels vots emesos i disposa de les eines necessàries per tal que els votants puguin comprovar que el seu vot ha estat vàlidament emès, sense que es pugui establir la connexió entre el votant i el seu vot.

DIRECCIÓ Secretaria General
EQUIP

Jaume Esteban (ASIC)

Isaac Muñoz (ASIC)

Josep M. Miret ( Escola Politècnica Superior - UdL)

OBJECTIU FINAL

Millora i eficiència del funcionament intern universitari facilitat als electors que tenien la voluntat de votar l’exercici d’aquest dret

Agilitar el recompte de vots electrònics disposant de l’ordinador escrutini en el mateix moment del tancament de les urnes presencials

Evitar errors humans en la gestió del cens per part dels membres de la mesa electoral presencial

Facilitar el tractament de la totalitat dels vots mitjançant un aplicatiu informàtic

Possibilitar la generació de l’acta d’escrutini final de forma automàtica i la seva signatura digital

 

ACCIONS A REALITZAR Reunió de seguiment per l'avaluació del projecte pilot i per a propostes de millora.
ACCIONS REALITZADES

La UdL va aprovar en el Consell de Govern de 29 de gener de 2010, la Normativa per a l'elecció per via electrònica dels càrrecs unipersonals de la Universitat de Lleida

Pla pilot Eleccions al Departament de Matemàtica de l'Escola Politècnica Superior de la UdL (Febrer 2009)

Pla pilot Eleccions Electròniques de l'estudiantat de l'Escola Universitària d'Infermeria de la UdL (Desembre de 2010)

ESTAT DEL PROJECTE
Inici Anàlisi funcional Anàlisi tecnològica Anàlisi jurídica Disseny Validació Preproducció Producció Avaluació Millora
DATA DE FINALITZACIÓ:


OBSERVACIONS:
   Darrera modificació: