Descarregar pdf
 
  CLIP: Compareixença de Jesús Burgueño al Parlament

 

 

Compareixença de Jesús Burgueño al Parlament
Parlament de Catalunya | Parlament.cat | Generalitat de Catalunya | 21/03/2012

Compareixença de Jesús Burgueño i Rivero, doctor en geografia i professor de la Universitat de Lleida, a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general.


 
Més informació

Canal Parlament | Comissió d'Afers Institucionals. 21/03/2012 - sessió ordinària

 
   Darrera modificació: