Descarregar pdf
 
  CLIP: Males herbes resistents, males herbes en perill
 

 

Males herbes resistents, males herbes en perill
El Medi Ambient | Televisió de Catalunya | 08/06/2011 | 3.11 min

A la Universitat de Lleida estudien l'aplicació controlada de diversos herbicides a diferents males herbes. Una aplicació no controlada finalment afavoreix les plantes resistents a aquests herbicides.

En el programa s'exposa una dualitat contraposada en l'àmbit de la biologia i ecologia de les males herbes. D'una banda, com unes aplicacions d'herbicides mal programades poden afavorir l'aparició de resistències a aquests herbicides i comportar greus problemes per al seu control, i per una altra, com certes herbes de camps de cereals es veuen en perill o han arribat a desaparèixer en els darrers anys. Aquesta dualitat reflecteix la diferent estratègia evolutiva que poden oferir les herbes dels sistemes agrícoles en front al tipus de maneig que es porti a terme.

 
Més informació
 
   Darrera modificació: