Normativa acadèmica

 Descarregar pdf

 

Permanència

 • Normativa de Permanència Estudis de Grau i Màster
  (Aprovada per l'acord núm. 321/2016 del Consell de Govern de 12-12-2016 i acord 9/2017 del Consell Social de 20.01.2017, modificada per l'acord 98/2017 del Consell de Govern de 25.04.2017 i acord 43/2017 del Consell Social de 5.05.2017, modificada per l'acord 315/2018 del Consell de Govern de 18.12.2018 i acord 115/2018 del Consell Social de 20.12.2018)


Graus

 


Màsters


(Aprovada per l'acord 92/2018 Consell de Govern de 18.04.2018 i acord núm. 45/2018 del Consell Social de 20.4.2018)

(ES) Normativa Academica de Estudios Oficiales de Máster. Curso 2018-2019

(EN) Academic Regulations for Official University Master's Degree Studies University of Lleida (2018-2019 Academic Year)

 

Doctorat

Formació Contínua

  • Normativa de Formació Contínua
   (Aprovada per l'acord núm. 38/2015 del Consell de Govern de 6 de març, modificada per l'acord núm. 232/2015 del Consell de Govern de 27 d'octubre, modificada per l'acord núm. 106/2016 del Consell de Govern de 27 d'abril i modificada per l'acord núm. 73/2017 del Consell de Govern de 25 d'abril)
    • (ES) Normativa de Formación Continua
       (Aprovada por el acurdo núm. 38/2015 del Consejo de Gobierno de 6 de marzo, modificada por el acuerdo núm. 232/2015 del Consejo de Gobierno de 27 de octubre, modificada por el acuerdo núm. 106/2016 del Consejo de Gobierno de 27 de abril y modificada por el acuerdo núm. 73/2017 del Consejo de Gobierno de 25 de abril)

Llengües

   Darrera modificació: