Download pdf
WHAT DO YHOU HAVE TO DO?

 

1. ACTIVATE THE E-MAIL ACCOUNT  

Before carrying out self-registration you must have activated the e-mail account of the Universitat de Lleida. You will previously have received an e-mail with the number of your dossier created in order to be able to carry out the activation. You can consult the following link: Activation of student account.

The institutional e-mail address (@alumnes.udl.cat) is the one that you must use to communicate with the University (teaching staff, secretariat, others), since it identifies you as a student.  

 

2. CONSULT THE REGISTRATION CALENDAR

It is very important that you consult this calendar through: Calendar for new students

 

3. SELF-REGISTRATION

Registration shall be via the self-registration system and is carried out by means of an Internet access to: http://automat.udl.cat

If you wish to do it in person, you will have to request an appointment with the secretariat of your centre.

This GUIDE  (TO BE UPDATED) contains all the information necessary for self-registration.

 

4. READ THE INFORMATION CAREFULLY

Carefully read these instructions and the section DOCUMENTATION TO SUBMIT

 

5. ACADEMIC REGULATIONS

Consult all of the regulations which affect you at the following link: Regulations.

You can also obtain information from the Secretariat of your centre and the Student Council.

 

6. IF YOU ARE APPLYING FOR A GRANT

Els estudiants que vulguin sol·licitar beca del Ministeri han de consultar la pàgina següent: http://www.udl.cat/serveis/aga/secciopreinscripciobeques/acreditaciobecari.html  (PENDENT D'ACTUALITZACIÓ)

Consulteu també el document Excempcions i bonificacions

 

7. COM I QUAN HEU DE PAGAR LA MATRÍCULA

Consulteu l’apartat Preus i Pagament.

Rebut de matrícula:

Un cop feta l’automatrícula imprimiu el rebut.  D'acord amb la normativa acadèmica, el rebut de la matrícula, tant si s’ha fet de forma presencial com per automatrícula, té efectes de notificació.

Ordre de domiciliació:

Important: El titular del compte bancari cal que signi l’ordre de domiciliació que es genera en el moment de la matrícula (quan es crea un compte bancari o es modifica l’existent). Aquest document cal presentar-lo a la Secretaria en el termini de 10 dies a partir del moment de la matrícula, en el cas que no es presenti en el termini indicat la matrícula no es considerarà completada.

 

8. CARNET D’ESTUDIANT

Pendent actualització.

 

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

Transports, allotjament i altres temes d’interès: https://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes/

Servei d’Informació i Atenció Universitària (Campus de Cappont), telèfon 973 003 588 i correu electrònic  info@udl.cat .

 

   Last modification: