#LaUdLaCasa

Docència i Treball en remot / Eines, Recursos i Suport / Actualitat COVID-19

 

El 9 de maig entren en vigor noves mesures per a la contenció de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Els indicadors epidemiològics i assistencials recomanen mantenir encara el gruix de les restriccions tot i haver finalitzat l’estat d’alarma. Així doncs la Universitat de Lleida manté fins a final del curs 2020/21 el màxim del 30% en la presencialitat de l'estudiantat.

Pel que fa al Personal d’Administració i Serveis (PAS), la Instrucció 2/2021 de Gerència del 18 de maig deixa sense efecte la 9/2020 sobre mesures complementàries al Pla de Contingència de la UdL. Així, la modalitat de treball no presencial es podrà realitzar fins a un màxim de 3 dies a la setmana, establint-se un període progressiu d'adaptació de 15 dies per a aquell PAS que fins ara efectuava 4 dies de treball en remot, de forma que a partir de l’1 de juny totes les unitats hauran de prestar el servei d’acord amb els quadrants horaris establerts al Pla de Contingència de la UdL.

La Mobilitat per motiu d’estudis i treball per dur a terme les activitats autoritzades està permesa, de manera que qui s’hagi de desplaçar a la nostra universitat ho podrà fer justificant-ho amb la Declaració autoresponsable (versió en pdf) i el carnet de la UdL.

Les Biblioteques continuen obertes a la meitat del seu aforament.

29.07.2021 Instrucció núm. 4/2021 de Gerència sobre mesures organitzatives per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball del PAS

18.05.2021 Instrucció núm. 2/2021 de Gerència sobre mesures referents a la modalitat no presencial del PAS en el marc del Pla de Contingència de la UdL

09.05.2021 Mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 9 de maig a Catalunya

28.10.2020 Pla de contingència curs 2020-21 (adaptació del Pla Sectorial d'Universitats a la UdL) aprovat pel Consell de Govern de la UdL

27.10.2020 Protocol de Comunicació i Seguiment de Casos de Contagi del personal de la UdL

26.10.2020 Protocol de Comunicació i Seguiment de Casos de Contagi de l'Estudiantat

23.10.2020 Instrucció 9/2020 de Gerència sobre mesures complementàries al Pla de Contingència de la UdL

09.09.2020 Pla de contingència curs 2020-21 (adaptació del Pla Sectorial d'Universitats a la UdL) aprovat per acord del Consell de Direcció

23.08.2020 Marc per a la planificació de la docència a la UdL, curs 2020-21

13.07.2020 Instrucció de Gerència sobre la prestació del servei en les diverses unitats de la UdL durant el període de “confinament” de la comarca del Segrià

26.06.2020 Procediment de comunicació i seguiment dels casos de contagi

25.06.2020 Instrucció de Gerència sobre la transició entre el final de l’estat d’alarma i l’etapa de represa

25.05.2020 Pla de Reincorporació Progressiva de la UdL / Preguntes Freqüents

15.05.2020 Resolució del rector per la qual es fa públic la implementació del Pla de Reincorporació Progressiva dels empleats públics de la UdL als efectes de la prestació del servei de forma presencial en les instal·lacions de la Universitat

14.05.2020 Pla de Reincorporació Progressiva dels empleats públics de la UdL

30.04.2020 ACUP / COVID19 - recull de normativa, comunicats/notícies i iniciatives

28.04.2020 Instruccions Acadèmiques per a l'Adaptació de la Docència Presencial a la Pandèmia de la COVID-19

15.04.2020 Instruccions per finalitzar el seguiment i l'avaluació de la docència del segon semestre del curs 2019-20

12.04.2020 Instrucció 4/2020 de Gerència sobre la pròrroga de l'estat d'alarma decretada pel Govern en data 9 d'abril 2020 i les noves mesures establertes

03.04.2020 Comunicat d'Acords del Consell de Direcció

03.04.2020 Comunicat del Consell de Direcció: Balanç de Situació

27.03.2020 Instrucció núm. 3/2020 de Gerència sobre l’ampliació del termini establert a la instrucció 2/2020 i sobre l’establiment de serveis del PAS durant el període del 6 al 13 d’abril, coincidint amb el període de Setmana Santa

26.03.2020 Comunicat del Consell de Direcció

26.03.2020 Comunicat del Govern, AQU Catalunya i les 12 universitats catalanes: treballem per minimitzar l’impacte del coronavirus en el curs acadèmic 2019-2020

22.03.2020 Comunicat del Consell de Direcció: Balanç de Situació

21.03.2020 Comunicat del Consell de l'Estudiantat de la UdL sobre el SARS-CoV-2

18.03.2020 Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

15.03.2020 Instrucció núm.2/2020 de Gerència sobre els serveis mínims i el tancament d’edificis de la UdL durant el període d’estat d’alarma

15.03.2020 Instrucció del Rector de la UdL davant l’Estat d’Alarma declarat a l’Estat Espanyol a conseqüència de la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2

14.03.2020 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Docència en remot

Estudiantat i PDI

Disc de l'estudiantat

Disc al núvol

Comunicació de casos

UNIDisc

Disc al núvol

COVID-19

Protocols de seguretat

Notícies relacionades: COVID-19