Ubicació dels Campus

Els cinc campus de la UdL agrupen els centres universitaris -escoles i facultats- que imparteixen els ensenyaments d’una o més àrees. La UdL té set centres propis i quatre centres adscrits. Així doncs, el model d'implantació de la Universitat de Lleida és el d'una universitat de campus dispersos dins de la ciutat (Rectorat, Cappont, Ciències de la Salut i el campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari) i en altres ciutats (Igualada, Barcelona i Madrid).

Els divuit departaments agrupen el professorat i les matèries de cada estudi en àrees de coneixement, i el personal docent imparteix les matèries, que es comptabilitzen en crèdits, als centres universitaris. Cada departament se situa físicament en un campus.

CAPPONT

Facultat de Dret, Economia i Turisme
Escola Politècnica Superior
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Centre de Cultures
CREA

CIÈNCIES DE LA SALUT

Facultat de Medicina
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

RECTORAT

Facultat de Lletres
Escola de Doctorat
Serveis centrals
Registre General

IGUALADA

Escola Politècnica Superior
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Facultat de Dret, Economia i Turisme

AGROALIMENTARI, FORESTAL I VETERINARI

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

CENTRES ADSCRITS

INEFC - Lleida
EU de Relacions Laborals
EAE Business School – Campus Barcelona
Centre d'Estudis Superiors Next