Campus del Rectorat

 Descarregar pdf
El campus del Rectorat, antic seminari diocesà, és un edifici del segle XIX ubicat a la Rambla d'Aragó que acull els òrgans de govern i la majoria d'unitats de la UdL, així com la Facultat de Lletres i l'Escola de Doctorat.
 
L'edifici del Rectorat, acompanyat de potents equipaments culturals veïns, ja constitueix en l'imaginari dels ciutadans una peça fonamental de la ciutat, arrelada físicament i visualment i ostentadora d'una centralitat d'abast territorial. El barri es caracteritza per la difusió d'activitats especialitzades orientades cap als estudiants i el públic universitari (copisteries, llibreries, restauració, etc), per l'existència a les proximitats d'algunes residències per a estudiants i per una concentració notable d'habitatges de lloguer destinats als mateixos.
 
 
Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
+34 973 702 000
 
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

lletres.secretariacentre@udl.cat
+34 973 702 108
+34 973 702 064

Escola de Doctorat
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
+34 973 70 20 43 / +34 973 70 22 42
escoladoctorat@udl.cat

 


   Darrera modificació: