Premis Consell Social de la Universitat de Lleida

La missió de la Universitat més coneguda per la societat és la generació de coneixement a través de la formació i la recerca, a la qual se n’han incorporat d'altres com la transferència del coneixement, la inserció laboral, el foment de l’emprenedoria, la mobilitat internacional, la divulgació científica i la formació permanent, així com el lideratge i el compromís social.

Des del Consell Social volem posar en valor l’esforç de la Universitat de Lleida per incorporar aquests objectius en el seu dia a dia, com també visibilitzar la implicació i el compromís de l'entorn empresarial amb la comunitat universitària per tal d'assolir-los.

Amb aquesta finalitat, el Consell Social de la Universitat de Lleida convoca els Premis Consell Social - UdL per tal de reivindicar i donar visibilitat a l'excel·lència, el talent i l’esforç de l'estudiantat que ha finalitzat els estudis de grau a la nostra universitat amb un TFG de qualitat i volen continuar cursant un màster oficial a la UdL, al millor TFM de l'estudiantat que continua cursant un programa de doctorat a la UdL, així com reconèixer el compromís social de la comunitat universitària i la col·laboració de l’entorn empresarial i social amb la Universitat de Lleida i la societat de què forma part.