Organització i Processos

Universitat de Lleida

 

Presentació

La Universitat de Lleida ha optat com a model d'organització la gestió per processos. Les funcions de  la unitat d'Organització i Processos impliquen:
 • Assegurar la consistència i la coherència entre processos, procediments i sistemes d’informació.

 • Dissenyar i mantenir el model de gestió de processos de la UdL.
 • Donar suport a la gestió del canvi i a la innovació en l'organització a partir del model de processos.

 • Controlar i vetllar per la documentació operativa del conjunt de processos i procediments de la Universitat.

 • Facilitar guies, donar formació i suport en el desenvolupament dels procediments.

 • Portar a terme activitats externes per tal d’identificar les pràctiques de gestió.

 • Promoure la millora contínua, a partir de l’avaluació sistemàtica dels processos, amb la finalitat d’aconseguir la millora de l’eficiència de l’organització.

 • Facilitar l'aplicació del model EFQM en unitats i serveis.
 • Impartir formació en gestió per processos.

 • Dirigir i coordinar els projectes generals d’implantació de nous processos administratius, per encàrrec de la Gerència.

 • Col·laborar en certificacions d'unitats i serveis. 
 • Col·laborar en l'elaboració i el seguiment dels Compromisos de serveis de les diferents unitats de la UdL.

 

   Darrera modificació: