Secretaria General

 Descarregar pdf
Dolors Toldrà Roca
Dolors Toldrà Roca

Dolors Toldrà Roca
Secretària General
Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
sg.secretaria@udl.cat
+34 973 70 20 24
+34 973 70 20 11

 

Òscar Martínez Plegrí
Adjunt a la Secretaria General
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
+34 973 70 20 00

Competències (art. 67 dels Estatuts)

El secretari o secretària general actua com a secretari o secretària del Claustre, del Consell de Govern. És la persona fedatària de llurs acords, aixeca acta de totes les reunions d'aquests òrgans i exerceix les responsabilitat de custòdia documental, registre i arxivament.

Com a màxim responsable de la Secretaria General ha de:

  • Garantir la publicitat dels acords de la Universitat
  • Dirigir i organitzar el Registre de la Universitat
  • Dirigir i custodiar l'Arxiu General de la Universitat
  • Dirigir i coordinar els serveis jurídics de la Universitat

 

Biografia

Professora Titular de Dret Civil de la Universitat de Lleida a la Facultat de Dret, Economia i Turisme.

Ha participat en la docència de les assignatures següents: Persona, Família, Obligacions i Contractes, Drets Reals i Dret de Successions en el Grau de Dret i en el doble Grau de Dret i Administració i Direcció d’Empresa. Ha impartit cursos de Doctorat i ha estat docent en Màsters de la Universitat de Lleida i de la Universitat de Barcelona.

Ha format part de diferents projectes de innovació docent i de recerca. Des del 2014 participa amb projectes nacionals juntament amb la Universitat de Saragossa sobre la protecció personal i patrimonial de les persones més vulnerables. És autora de més de 50 publicacions.

En els darrers anys la seva recerca gira al voltant del Dret de Família, Dret de la Persona, Institucions de protecció, vulnerabilitat de la infància, estudis de gènere i violència de gènere. És membre de l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT), Consellera Europea del Consell Independent de Protecció de la Infància. (CIPI) (International Scientific and Professional Society) i membre de la Red Internacional de Juristes Experts en Vulnerabilitat (INJEV) (International Network Jurists Experts in Vulnerability)

Pel que fa a la gestió, ha estat secretària acadèmica de la Facultat de Dret, Cap de Formació del Professorat Universitari de l’Institut de Ciències de l’Educació-Centre de Formació Contínua, directora del Departament de Dret Privat. Ha col·laborat amb el Departament de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i amb la Paeria com a membre de la Comissió Tècnica en la elaboració del Protocol d’Atenció a les Dones en situació de violència masclista. Actualment és responsable de la secretaria general de la Universitat de Lleida.

Currículum

 

   Darrera modificació: