Programa DRAC d'Ajuts a la Mobilitat de la Xarxa Vives d'Universitats (XVU)

 Descarregar pdf

La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potencia la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

El programa DRAC té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots els estaments de la comunitat universitària de les institucions membres de la XVU.

https://www.vives.org/programes/mobilitat-ajuts-drac/

 

A partir de 2024 el Programa d'ajuts DRAC es gestiona des de l'Oficina de Relacions Internacionals (incoming@udl.cat) que actualitzarà properament la informació en la seva web.

CURS ACADÈMIC 2023-24:  INFORMACIÓ I BASES XVU   (NOVES BASES I IMPORTS DESPLAÇAMENT 2023-2024).

FORMULARIS DE SOL·LICITUD DRAC: Podeu utilitzar un dels models de formularis 2022-23 indicats (El formulari 2023-24 encara no està dispobible):   Formació Avançada (doctorat i màster), Hivern (grau), PDI,  PAS

Novetats del Programa DRAC 2023-24: 

        Un únic programa obert a estudiants de grau, màster i doctorat i personal universitari (PDI + PTGAS)

        Dues convocatòries anuals (15 de setembre i 28 de febrer)

Les convocatòries es mantenen obertes al llarg de tot el curs acadèmic. Les  sol·licituds han de presentar-se dins els terminis establerts, i sempre abans de la realització de l'activitat, amb independència que la resolució es realiltzi amb posterioritat a l'activitat.

En cap cas s'admeten sol·licituds per a activitats ja realiltzades.  Les activitats no presencials s'exclouen de rebre ajut de mobililitat, que estarà condicionat a la presentació de la corresponent justificació documental de l'activitat i de la realització de les despeses.

Important: Per presentar la sol·licitud a la Universitat de Lleida, cal que aquesta sigui la universitat d'origen (on s'està matriculat).

Les resolucions es notificaran des de Relacions Internacionals, un cop tancat el termini corresponent.

Presentació de sol·licituds:  Al Registre Electrònic de la UdL, adreçades a Relacions Internacionals (incoming@udl.cat)

En el cas de Formació Avançada, accedir com a estudiants UdL: grau, màster i doctorat amb l'usuari i contrasenya de la UdL.

 

 

RESOLUCIONS ANTERIORS:

DRAC 2023-24

Resolució DRAC- Setembre 2023

DRAC 2022-23

Resolució DRAC - Maig 2023

Resolució DRAC - Gener 2023

Resolució DRAC - Setembre 2022

DRAC 2021-22

Resolució DRAC- Maig 2022

Resolució DRAC- Gener 2022

Resolució DRAC-Setembre 2021

DRAC 2020-21

Resolució DRAC- Gener 2021

Resolució DRAC- Setembre 2020

DRAC 2019-2020

Resolució DRAC- Gener 2020

Resolució DRAC- Setembre 2019

DRAC 2018-2019

Resolució DRAC- Maig 2019

Resolució DRAC- Gener 2019

Resolució DRAC- Setembre 2018

DRAC 2017-2018:

Resolució DRAC - Maig 2018

Resolució DRAC - Gener 2018

Resolució DRAC - Setembre 2017

DRAC 2016-2017:

  Resolució DRAC - Estiu 2017

  Resolució DRAC - Maig 2017

  Resolució DRAC - Gener 2017

DRAC-Estiu 2016

Resolució DRAC-Estiu 2016

 

 

 


 

ALTRES  BEQUES

 

  • Convocatòria Beca SEGIMON SERRALLONGA 2021 PER A L'AMPLIACIÓ D'ESTUDIS A L'ESTRANGER

  • L'Ajuntament de Torelló convoca la beca per a l'ampliació d'estudis superiors en universitats estrangeres 2021-22. La convocatòria s'adreça a persones titulades o a estudiants de darrer any d'una titulació de les àrees d'Humanitats, Arts, Ciènciès Socials i Ciències de l'Educació, que hagin cursat o cursin els estudis en alguna universitat de la Xarxa Vives i siguin menors de 30 anys. Dotació econòmica: 10.000 euros. Més informació: http://torello.cat/becasegimonserrallonga/

 

 

 

 

 

 

 
  • Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària
  • Edifici del Rectorat, despatx 2.02
  • vceu.secretaria@udl.cat
  • 973 702 083
   Darrera modificació: